W dniach 26-27 września Julia Robak (3e) i Szymon Maćkała (3a) jako Młodzi Posłowie reprezentowali naszą szkołę oraz cały Powiat Oleśnicki podczas obrad XXIV sesji Sejmu Dzieci i Mlodzieży w Warszawie. Obrady odbywały się w gmachu Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej. Aby uzyskanie mandatu posła było możliwe, należało wykonać projekt, polegający na wcieleniu się w rolę wybranego posła II RP i przeprowadzeniu jego kampanii wyborczej z wykorzystaniem tylko tych narzędzi, które w tamtym okresie mogły być użyte.

Wybraną została Irena Kosmowska, jedna z ośmiu pierwszych posłanek w Sejmie Ustawodawczym 1919-1922. Było to ogromne wyzwanie, któremu Julia i Szymon podołali. W czasie obrad SDiM posłowie pracowali nad uchwałą w sprawie popularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej. Uchwała została przez Posłów przyjęta. Pobyt w Warszawie był także okazją do odwiedzenia ważnych miejsc dla historii Polski, jak też do bezpośredniego spotkania z politykami z pierwszych stron gazet. Młodzi Posłowie zabierali głos na sali plenarnej. Wśród nich znalazł się także Szymon Maćkała.

Dziękujemy Julii i Szymonowi za godne reprezentowanie naszej szkoły i regionu w polskim Sejmie. Opiekunem uczniów była p. Anetta Grzesik-Robak.