Młodzież dla Rozwoju

4 października 2019

1 października odbyło się jednodniowe ogólnopolskie forum „Młodzież dla Rozwoju”. Wydarzenie to zorganizowały wspólnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Fundacja Osnowa. Przemówienia i dyskusje koncertowały się wokół edukacji, cyfryzacji, przedsiębiorczości i perspektywy dla młodych ludzi. W wydarzeniu uczestniczyli: Maria Jaworska, Gabriela Palacz oraz Hubert Machnik, uczniowie klasy IIC o profilu prawno-językowym. Jak ważne dla rozwoju Polski jest młode pokolenie przekonywał pan Jerzy Kłosiński, Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju. W swoim wystąpieniu zapowiedział założenie młodzieżowej rady, organu doradczego działającego przy MIiR. W aktywnych panelach dyskusyjnych z widownią wzięli udział m. in.: pan Waldemar Buda – Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, pan Zbigniew Wojciechowski – członek Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i pan Rafał Lew Starowicz – reprezentujący Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Podczas wydarzenia najbardziej podobała mi się możliwość bezpośredniej rozmowy z Ministrem Finansów, który podkreślał jak ważna jest rola młodzieży i zachęcał do angażowania się w różnego rodzaju projekty. Poprzez udział w forum zyskałam doświadczenie i dowiedziałam się o tym jak istotną rolę w rozwoju państwa odgrywa technologia i cyfryzacja”.

Autor Maria Jaworska.