Nagrody Słowaka przyznane!

25 czerwca 2020

Jak wiadomo, Nagroda Słowaka – stanowiąca część tradycji ILO,  jest niezwykle cenionym wyrazem uznania dla sukcesów naszych uczniów w różnych dziedzinach. A jej wręczanie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego – to moment wręcz wyczekiwany przez całą społeczność uczniowską. Być jej laureatem, to w końcu nie lada wyróżnienie.  Dlatego również w tym roku – mimo epidemii, która poważnie zaburzyła tok pracy szkoły, Nagroda Słowaka została przyznana. Kapituła Nagrody nie miała wątpliwości, że wielu uczniów na nią  zasłużyło, a ich osiągnięcia są naprawdę znaczące. Jedynym problemem, z jakim borykała się Kapituła, to  „nadmiar „nominowanych  i  konieczność wyboru najlepszych.  Jakże gorzka to przyjemność! Na koniec pozostaje dodać, że może nagrody nie są najważniejsze – bo w istocie to rozwijanie pasji, zainteresowań jest źródłem „czystej” przyjemności. Jednak warto je mieć. Dlatego gratulujemy nagrodzonym! O oficjalnej formie wręczenia „statuetek”  poinformujemy  po wakacjach. W obradach wyłoniono następujących zwycięzców w  poszczególnych kategoriach:

  1. W kategorii: Poliglota – Damian Szuster, kl. IIIA

Damian to uczeń wyjątkowo zainteresowany językiem niemieckim. Swoje umiejętności językowe rozwijał na zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego. Do jego osiągnięć zaliczyć można: I miejsce  na etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – wędrówki po krajach niemieckiego obszaru językowego” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy wsparciu Goethe Institut w Warszawie; uczestnictwo w finale VI edycji konkursu „Turbolandeskune”; zwycięstwo w szkolnych eliminacjach VII edycji konkursu ortograficznego „Meister der Rechtschreibung” zorganizowanego przez LO nr III we Wrocławiu; udział w szkolnym etapie 41. Olimpiady Języka Niemieckiego.

  1. W kategorii: Przyrodnik – Szymon Śliwiński, klasa IIIA

Szymon to uczeń, który bardzo dobrze radzi sobie z nietypowymi (nowymi) sytuacjami. Proponuje oryginalne, zaskakujące i nieprzewidywane skuteczne rozwiązania różnych problemów. Jego osiągnięcia to tytuł laureata (II miejsce) w XVI edycji Ogólnopolskiego Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2020 organizowanego przez X LO we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską i Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego; laureat Ogólnopolskiego Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2020.

  1. W kategorii: Klasa – klasa IIC, wychowawca p. Małgorzata Dąbrówka Poszwa

Klasa IIC to zespół ludzi bardzo aktywnych, autentycznie zaangażowanych w życie szkoły. Uczniowie chętnie uczestniczą i współorganizują wydarzenia zarówno szkolne jak i miejskie, działając dla dobra lokalnej wspólnoty. Uczniowie są ludźmi o bardzo wysokiej kulturze osobistej, godnie reprezentują szkołę, świetnie współpracują ze sobą i organizacjami pozaszkolnymi. Wydarzeń, w które zaangażowała się klasa IIC jest mnóstwo. Oto niektóre z nich: pomoc w organizacji i udział w wyborach szkolnych – Marysia Jaworska zostaje przewodniczącą SU, Maja Reda dołączyła do przedstawicieli MRM (do Macieja Łacnego i Wiktorii Mróz); Maja Reda, Maciej Łacny i Marysia Jaworska uczestniczyli w Dolnośląskim Okrągłym Stole Edukacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu; klasa zorganizowała występ dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Oleśnickiej Bibliotece Miejskiej z okazji Roku Moniuszkowskiego; Maja Reda wygrała wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jest teraz jedyną przedstawicielką naszego powiatu; Marysia Jaworska, Gabrysia Palacz i Hubert Machnik uczestniczyli w Forum Młodzież dla Rozwoju w Warszawie; klasa organizowała Żywą Bibliotekę; Maja Reda i Wiktoria Mróz wraz z MRM zorganizowały panel dyskusyjny w Oleśnickiej Bibliotece Miejskiej.

  1. W kategorii: Wolontariusz – Agata Korus, kl. IIB

Agata od dwóch lat jest wolontariuszką w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Uczennica pracuje z wielkim oddaniem z dziećmi hospitalizowanymi z Klinice „Przylądek Nadziei”. Najczęściej są to dzieci, które przebywają na oddziałach przeszczepowych, co wymaga od wolontariuszy zachowania ścisłego reżimu sanitarnego oraz posiadania szczególnych predyspozycji psychologicznych. Swoim działaniem wspiera personel medyczny oraz rodziców. Agata jest sumienna i zaangażowana. Pracuje również przy organizacji takich wydarzeń jak: Koncert Nadziei, Korowód Nadziei, jest koordynatorką zbiórek charytatywnych.

  1. W kategorii: Matematyk – Jakub Dryka, kl. IIA

Jakub to uczeń pracowity, sumienny i ambitny. Z chęcią dzieli się swoją wiedzą i pomaga rozwiązywać najtrudniejsze zagadki matematyczne. Z wielką cierpliwością i wyrozumiałością wyjaśnia zawiłości przedmiotów ścisłych. Tak o Jakubie napisał jego kolega Piotr Janik –  „Jakub to przede wszystkim porządny chłopak o przyjacielskim, dobrym sercu. Sukcesy, które osiągnął zawdzięcza swojej pracowitości. Jest człowiekiem ambitnym, co prezentuje w pozytywny sposób na każdym kroku. Nauki ścisłe to jego pasja, pomimo tego jest otwarty na inne przedmioty, szczególnie język angielski. W wolnym czasie lubi spotykać się ze znajomymi, jeździć na rowerze, czytać kryminały oraz grać w gry komputerowe. Swoją niezłomną postawą daje dobry przykład innym i można śmiało powiedzieć, że jest jednym z najlepiej reprezentujących naszą szkołę uczniów”. Jego osiągnięcia to: sukces w konkursie matematycznym Studium Talent; wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny, półfinał  XVII Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych.

  1. W kategorii: Humanista – Jan Czop, kl. IIIA

Janek to uczeń uczynny, kreatywny, zawsze gotowy do działań na rzecz szkoły i klasy. Ciężka pracą i systematycznością zdobył tytuł finalisty V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. W zmaganiach konkursowych uczeń musiał odpowiadać na zagadnienia dotyczące całego spektrum programowego szkoły średniej. Eliminacje obejmowały pracę pisemną, interpretacje tekstów źródłowych oraz egzamin ustny. Jankowi przysługuje zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na niektórych uczelniach wyższych.

  1. W kategorii: Sportowiec – Adrianna Szwabińska, kl. IE

 Ada to osoba ambitna, zaangażowana w sprawy klasy i szkoły. Sprawuje funkcję przewodniczącej klasy, z której wywiązuje się wzorowo. Koleżeńska, otwarta, bardzo pracowita. Godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Wśród sukcesów Ady wymienić można: I miejsce na 50 m stylem dowolnym i I miejsce na 50 m stylem klasycznym w Zawodach Pływackich w Poznaniu; II miejsce na 50 m stylem dowolnym, II miejsce na 100 stylem dowolnym i II miejsce na 200 m stylem dowolnym w Memoriale Marka Petrusewicza we Wrocławiu; II miejsce na 50 m stylem dowolnym, II miejsce na 100 m stylem dowolnym i II miejsce w wyścigu australijskim na Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego w Nowej Rudzie; III miejsce na 100 m stylem dowolnym w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów; I miejsce na 50 m stylem dowolnym, I miejsce na 100 m stylem dowolnym i II miejsce na 200 m stylem dowolnym w Pucharze Silesia.

Kapituła jednogłośnie postanowiła poprzeć wniosek jednego z członków i w kategorii Samorządowiec przyznać nagrody dwóm uczennicom.

  1. W kategorii: Samorządowiec – Maria Jaworska i Maja Reda z kl. IIC

Marysia to uczennica o bardzo wysokiej kulturze osobistej, ogromnej inteligencji i talentach organizacyjnych, które wykorzystuje dla dobra wspólnoty uczniów naszej szkoły. Marysia pełni funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Dzięki jej działaniom SU autentycznie wpływa na życie szkoły, organizuje je i propaguje prospołeczne postawy. Wynikiem tego są: wprowadzenie szczęśliwego numerka, organizacja dni tematycznych, organizacja lub współorganizacją różnych szkolnych wydarzeń czy akcji charytatywnych: Szlachetna Paczka, zbiórka dla Tosi i Franka, słodkie wywiadówki, wprowadzenie bluz szkolnych. Działając w Samorządzie Uczniowskim Marysia czuje się zobligowana do ciągłego samokształcenia. Chętnie uczestniczy w wydarzeniach na skalę całego kraju, np. Dolnośląskim Okrągłym Stole Edukacyjnym, Forum Młodzież dla Rozwoju, Dolnośląskim Kongresie Młodzieży czy Parlamencie Młodych RP. Działa również w Stowarzyszeniu „Dla Polski”, jako koordynator naszego województwa często ma okazję brać udział w debatach lub wykładach. W ramach działalności dla Stowarzyszenia ma wyjątkową szansę udziału w półrocznym programie „Akademia Samorządu Uczniowskiego”.

Maja jest bardzo aktywnym członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica. Kompetentnie działa w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Włącza się i współorganizuje działania Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, którą zawsze chętnie reprezentuje w społeczności lokalnej. Maja jest uczennicą, która rozumie, że samorządność to postawa obywatelska wymagająca aktywności  i niesienia mądrej pomocy potrzebującym, stąd jej udział w wolontariacie oraz aktywność harcerska. Jej osiągnięcia to: wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica; Uczestniczka Dolnośląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego; przedstawicielka powiatu w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; parlamentarzystka na Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polskiej; organizatorka panelu dyskusyjnego MRM w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej, współautorka filmu o szkolnej samorządności – na Konferencję Społeczeństwo-Naród-Obywatel; zaangażowana w tegoroczne Drzwi Otwarte; wolontariuszka WOŚP, Stowarzyszenia WIOSNA, PCK, Caritas.

Również w kategorii Artysta Kapituła zadecydowała o przyznaniu dwóch nagród.

  1. W kategorii: Artysta – Marcelina Kobiela, kl. ID, Aleksandra Nawrot, kl. IIID

Marcelina to uczennica mocno zaangażowana w liczne przedsięwzięcia artystyczne i naukowe. Aktywna w rozwoju swoich zainteresowań. Jest zorganizowana i odpowiedzialna. Osiąga bardzo dobre wynik w nauce (w tym roku jej średnia to 5,6). Marcelina udziela się artystycznie również w środowisku lokalnym, czego przykładem są występy muzyczne w przedstawieniu mikołajkowym, koncerty z zespołem Pink Ritual, udział w konkursach plastycznych, działalność artystyczna z grupą teatralną Psychoteatr. Osiągnięcia Marceliny to: laureatka w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim RE: cytujemy Czechowicza; zajęcie III miejsca w etapie wojewódzkim plebiscytu Gazety Wrocławskiej „Pokaż Talent” w kategorii zespoły; wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Oleśnica Dwurnikiem”.

Ola od pierwszej klasy angażowała się wokalnie w życie szkoły uświetniając swoimi występami wiele apeli i uroczystości, mi .in. Urodziny Julka, Jasełka, Studniówka. Reprezentowała naszą szkołę w wielu konkursach na szczeblu powiatowym. Jej osiągnięcia to: II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej; III miejsce  Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!