5 lutego w sali widowiskowej MOKiS w Oleśnicy odbyła się debata o narodzie i społeczeństwie obywatelskim. Organizatorem wydarzenia był Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły. Dr Anetta Grzesik-Robak, która w swoim wystąpieniu poruszyła m. in. kwestie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Maciej Łacny, uczeń kl. IIC, opowiedział o pracy Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica, której jest przewodniczącym. W panelu uczestniczyli również uczniowie klasy IIC oraz Samorząd Uczniowski I LO, który zaprezentował krótki film ze swojej działalności.

W debacie wzięli udział również: Jan Bronś –  burmistrz Oleśnicy, Janusz Marszałek –  dyrektor MOPS, Ewa Olejnik – przedstawicielka LGD Dobra Widawa oraz Elżbiera Zobek z OUTW.

Aut. fot. Karolina Jurek-Bugla (olesnica.naszemiasto.pl)