Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Od 12 marca br. uczniowie Liceum nie przychodzą do szkoły.
Dyrektor szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego na bieżąco będzie przekazywał komunikaty związane z wdrożeniem decyzji Ministra Edukacji Narodowej.
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. W szkole zostało wdrożone nauczanie zdalne, przy wykorzystaniu e – dziennika. Szczegóły związane z tą formą nauczania zostały przesłane przez e- dziennik. Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami.
Apeluję o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marzena Helińska
Dyrektor I LO w Oleśnicy