Nauka w formie stacjonarnej

15 października 2020

Oleśnica, 15.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Oleśnicy z dniem 16 października 2020 r. Liceum rozpoczyna pracę w formie stacjonarnej.

Zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 15 października 2020 r. zostały wprowadzone zmiany  do Procedury organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od   1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Procedura została dostosowana do wytycznych MEN i GIS dla dyrektorów publicznych   i niepublicznych szkół i placówek, obowiązujących w strefie żółtej. Zmieniono brzmienie rozdziału IV Higiena i dezynfekcja oraz rozdziału V Organizacja pracy szkoły.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczniów wyznaczono stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowano jedną klasę. Uczniowie mają wyznaczone stałe miejsca w klasie. Nie dotyczy to zajęć, w których konieczny jest podział na grupy tj. zajęć specjalistycznych, zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz języków obcych.

Podtrzymano obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczki lub przyłbice) przez uczniów i pracowników szkoły we wszystkich częściach wspólnych szkoły. Dodatkowo wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczniów i nauczycieli, którzy w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w salach dydaktycznych.

W załączeniu przesyłam procedurę po zmianach, proszę o uważne zapoznanie się.

Pragnę Państwa zapewnić, że szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów i nauczycieli. Dokładamy wszelkich starań, żeby pobyt w szkole był bezpieczny dla uczniów i pracowników.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy wszystkie pomieszczenia szkolne zostały zdezynfekowane. W tym celu wykorzystano, zakupione decyzją Starosty Oleśnickiego urządzenia do zamgławiania ultradźwiękowego, pracujące w technologii BIO-dezynfekcji.  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o rygorystyczne przestrzeganie wytycznych w zakresie zachowania reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.  Proszę również uczniów o ograniczenie aktywności  pozaszkolnej.

Z poważaniem

Marzena Helińska

Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy 

Procedura organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego