DYREKTOR

mgr Marzena Helińska  – m.helinska@lo1.olesnica.pl

Poniedziałek 9:00 – 12:00

Wtorek 12:00 – 15:00

Środa  12:00 – 15:00

Czwartek 12:00 – 15:00

Piątek 9:00 – 12:00

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Niesobska-Łacny – k.niesobska-lacny@lo1.olesnica.pl

Poniedziałek            9:00 – 14:00

Wtorek   9:00 – 10:00; 13:00-15:00

Piątek                    9:00 – 12:00

 

 JĘZYK POLSKI

mgr  Małgorzata Dąbrówka-Poszwa – m.dabrowka-poszwa@lo1.olesnica.pl

mgr  Justyna Krupka – j.krupka@lo1.olesnica.pl

mgr  Aleksander Radzyniak – a.radzyniak@lo1.olesnica.pl

JĘZYK ANGIELSKI

mgr  Magdalena Czarkowska – m.czarkowska@lo1.olesnica.pl

mgr  Karina Przybyła – k.przybyla@lo1.olesnica.pl

mgr  Katarzyna Śliwińska – k.sliwinska@lo1.olesnica.pl

mgr  Robert Czarkowski – r.czarkowski@lo1.olesnica.pl

JĘZYK NIEMIECKI

mgr  Ewa Lubońska – e.lubonska@lo1.olesnica.pl

mgr Katarzyna Niesobska- Łacny – k.niesobska-lacny@lo1.olesnica.pl

mgr Agnieszka Tekień – a.tekien@lo1.olesnica.pl

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr  Alicja Grabczyńska – a.grabczynska@lo1.olesnica.pl

HISTORIA

mgr  Marzena Helińska – m.helinska@lo1.olesnica.pl

mgr Krzysztof Szymański – k.szymanski@lo1.olesnica.pl

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

dr  Anetta Grzesik-Robak – a.grzesik-robak@lo1.olesnica.pl

mgr  Krzysztof Szymański – k.szymanski@lo1.olesnica.pl

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

dr Anetta Grzesik-Robak – a.grzesik-robak@lo1.olesnica.pl

WIEDZA O KULTURZE

mgr  Bożena Dziedzic – b.dziedzic@lo1.olesnica.pl

MATEMATYKA

mgr  Agnieszka Abramowicz – a.abramowicz@lo1.olesnica.pl

mgr  Joanna Siedlecka – j.siedlecka@lo1.olesnica.pl

mgr  Tomasz Lorek – t.lorek@lo1.olesnica.pl

PODSTAWY ANALIZY MATEMATYCZNEJ

mgr Agnieszka Abramowicz – a.abramowicz@lo1.olesnica.pl

FIZYKA

mgr Łukasz Perczak – l.perczak@lo1.olesnica.pl

BIOLOGIA

dr Urszula Janicka – u.janicka@lo1.olesnica.pl

mgr Urszula Rafalska – u.rafalska@lo1.olesnica.pl

CHEMIA

mgr  Magdalena Ciura – m.ciura@lo1.olesnica.pl

mgr  Sylwia Pakos – s.pakos@lo1.olesnica.pl

GEOGRAFIA

mgr  Izabela Przyłęcka – i.przylecka@lo1.olesnica.pl

PRZYRODA

mgr Urszula Rafalska – u.rafalska@lo1.olesnica.pl

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr  Bożena Dziedzic – b.dziedzic@lo1.olesnica.pl

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr  Izabela Przyłęcka – i.przylecka@lo1.olesnica.pl

INFORMATYKA

mgr Tomasz Lorek – t.lorek@lo1.olesnica.pl

PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ

dr Anetta Grzesik-Robak – a.grzesik-robak@lo1.olesnica.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr  Anetta Adamczuk – a.adamczuk@lo1.olesnica.pl

mgr  Marta Imiela – m.imiela@lo1.olesnica.pl

mgr  Ewa Świerczyńska – e.swierczynska@lo1.olesnica.pl

RELIGIA

ks. Teodor Sawielewicz – t.sawielewicz@lo1.olesnica.pl

ks. Sebastian Kruk – s.kruk@lo1.olesnica.pl