Skład Młodzieżowej Rady Miasta

 1.  Artur Konieczny 2e
 2.  Jaqueline Panaś 2d
 3.  Sabina Janicka 3d

  Opiekun MRM – mgr Magdalena Czarkowska                                                                                                             

  Informujemy, że 14 listopada 2016r. podczas I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2016/2017, w drodze głosowania, Przewodniczącym MRM został Artur Konieczny – uczeń klasy II E.

  Gratulujemy!

  Skład Prezydium MRM

  Przewodniczący : Artur Konieczny (I LO)

  Wiceprzewodniczący: Aleksandra Pilarek (G1), Kwaśny Michał (G3)

   Sekretarz: Jan Jędrysiak (SP6)

   Skarbnik: Lipski Norbert (ZSP)

    

  Spotkanie integracyjne 26.10.2016 r.

              Tradycją Młodzieżowej Rady Miasta jest coroczna integracja – w tym roku poznaliśmy 10 nowych kolegów i koleżanek. Zastąpili swoich rówieśników, którym wygasł mandat. Poznaliśmy również  nowego opiekuna, Panią Izabelę Kuśmierek. Integrowaliśmy się dzięki wielu zabawom, przy przyjaznych rozmowach i żartach. Teraz, jak dobrze zgrana drużyna, możemy działać razem na rzecz młodych oleśniczan.

           Spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Miasta odbyło się 26.10. 2016 r. w Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy.

   

  Program ograniczania przestępczości – Mops