Pielęgniarka szkolna p. Anna Górka

tel. 71 314 3280 wew. 21

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do godz. 15.00