Regulamin Rady Rodziców I LO

Prezydium Rady Rodziców  w składzie:

  1. Joanna Michalik – przewodnicząca
  2. Maciej Bogucki – zastępca przewodniczącego
  3. Angelika Serwin – sekretarz
  4. Magdalena Hańczyńska-Kwaśny – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

  1. p. Paweł Komolko
  2. p. Arkadiusz Kowalski

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł.

Opłata za szafkę wynosi 30 zł za jeden  rok szkolny.

Numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie to:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym

ul. Słowackiego 4

56-400 Oleśnica

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
81 9584 0008 2001 0012 1923 0001

W tytule wpłaty: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa.