Regulamin Jarmarku Staropolskiego
Prezydium Samorządu Uczniowskiego I LO:
Tomasz Cencner
Kornel Jarosz
Kamil Owcarz
Gabriela Stala 
 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Magdalena Czarkowska