Regulamin Jarmarku Staropolskiego
Regulamin  Szczęśliwy numerek

 

Skład  Samorządu  Uczniowskiego:
1. Dawid Kahla 3A
2. Jakub Ladra 2A
3. Kornel Jarosz 1C
4. Patrycja Ziółkowka 2D

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Magdalena Czarkowska