Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Prezydium Samorządu Uczniowskiego I LO:
1. Maria Jaworska, kl. IIC
2. Miłosz Żurawski, kl. IF
3. Adrianna Szwabińska, kl. IE

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Karina Przybyła