Drodzy Absolwenci,

informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości  odbędzie się dnia 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) według harmonogramu:

klasa sala godzina nauczyciel
3a  oraz  

absolwenci z lat ubiegłych

12 10.00-11.15 p. K. Niesobska-Łacny
3b 12 11.30-12.30 p. M. Helińska
3c 101 10.30-11.30 p. I. Przyłęcka
3d 101 11.45-12.45 p. K. Śliwińska

Świadectwa dojrzałości wydawane będą w reżimie sanitarnym. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta oraz dezynfekcja dłoni. Absolwenci oczekują na wydanie świadectwa przed wyznaczoną salą  z zachowaniem dystansu społecznego. W sali może przebywać tylko 1 absolwent. Proszę o przyniesienie długopisów.

Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom z lat ubiegłych odbywać się będzie po okazaniu dowodu tożsamości.

W przypadku braku możliwości osobistego  odebrania świadectwa dojrzałości, świadectwo może odebrać osoba upoważniona przez absolwenta  na piśmie. Druk znajduje się na stronie szkoły w zakładce: Dla ucznia/egzamin maturalny.

Od 12 sierpnia 2020 r. świadectwa dojrzałości  odbierać można w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.