Zasady rekrutacji do I LO w Oleśnicy 2020-2021 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020 – 2021 

Kalkulator punktów

Interaktywna ulotka:

Ulotka I LO

Filmy:

Oferta edukacyjna cz. 1

Oferta edukacyjna cz. 2

Dzień Otwarty

Prezentacje:

Oferta-edukacyjna-I-LO-całość

Opisy-klas

Porównanie-wyników-matury-2019-z-przedmiotów-obowiązkowych-i-dodatkowych

Pliki do pobrania:

Oświadczenie rodziców drugi język

Oświadczenie rodziców trzeci przedmiot w klasie politechnicznej

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przepisy prawne:

Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

Załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe 

Załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym 

Załącznik nr 4: Zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym