NAUCZANIE ZDALNE OD DNIA 26.10.2020

Aktualności

25 marca w murach naszego Liceum gościł p. dr Janusz Szwabiński, który pracuje w Zakładzie Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych, Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii, Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
.
Pan dr Janusz Szwabiński jest absolwentem ILO w Oleśnicy.

Przyjechał do nas na zaproszenie pani wicedyrektor mgr Jadwigi Parki. Podczas prezentacji pod tytułem Biologia obliczeniowa okiem fizyka przedstawił jak silny jest związek biologii z fizyką. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się również o możliwościach studiowania na kierunku fizyka Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład cieszył się ogromną popularnością. W sumie zgromadził ponad 130 uczniów.Wzięli w nim udział uczniowie z następujących klas: IIIA, IIA, IA, IIIB, IIID i IIIE.

Pan dr Janusz Szwabiński gościł już dwa razy w murach naszego Liceum. 3 listopada 2011 roku z wykładem „Fizyka na małym i dużym ekranie” i 12 czerwca 2012 roku z wykładem „Podróże „science fiction” w przestrzeni kosmicznej i w fizyce”.
Wykłady zostały zorganizowane przez nauczycieli fizyki i astronomii w naszej szkole – p. mgr Jadwigę Parkę i p. mgr Jacka Kuśmierka

VII Festiwal Nauki i Talentów już za nami.

Dnia 27.03.2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy odbył się VII Festiwal Nauki
i Talentów. Jak zawsze głównym założeniem imprezy była promocja osób zaangażowanych, utalentowanych i wrażliwych. W naszej szkole każdego dnia pragniemy rozwijać zdolności uczniów, ich zainteresowania i pasje, jednak festiwal nadaję działaniom uczniów szczególną oprawę.
Festiwal Nauki i Talentów odbywał się w budynku szkolnym i sali widowiskowej MOKiS. Uczestnikom oprócz talentów nie zabrakło również odwagi, a gorące oklaski pełne uznania były dla nich najlepszą nagrodą.
Jak zwykle uroczysta gala festiwalu odbyła się w sali MOKiS w Oleśnicy. Uroczystość prowadzili Martyna Koźmińska i Jakub Kokot z klasy IA.
Wykład inauguracyjny „Siła zła. Badania Philipa Zimbardo nad ciemną sferą ludzkiej osobowości” wygłosił Bartosz Hamarowski z klasy IIB
Nie zabrakło występów artystycznych i sportowych, które zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Na wielki finał przewidziano projekcję filmu reklamującego naszą szkołę, który nakręcili uczniowie klasy IIA: Agata Kluczna, Zuzanna Jaroszewicz, Wojtek Hałapacz, Filip Dłubakowski oraz Kamil Krotla.

Więcej

W dniu 26 marca 2014 r. odbyły się w naszej szkole debaty w ramach realizacji projektu związanego z ubieganiem się uczniów naszej szkoły o mandat młodego posła w XX kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Pierwsza z nich dotyczyła aktywności młodych w wyborach, a jej tytuł brzmiał: Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież Powiatu Oleśnickiego brała udział w wyborach i życiu społecznym?

Więcej

W dniach 24-25 marca 2014 r. z inicjatywy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy obył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs powstał przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Udział uczniów naszej szkoły w konkursie zakończył się znaczącym sukcesem.
Zespół w składzie: Zuzanna Mielcarek i Bartosz Hamarowski z klasy 2b zajął I miejsce, natomiast zespół w składzie: Natalia Kubicz i Hanna Skrzypek z klasy 1a zajął III miejsce w konkursie.
Tematyka konkursu dotyczyła wybranych zagadnień psychologii społecznej. W trakcie konkursu uczestnicy rozwiązywali test oraz przedstawiali prezentacje multimedialne z zakresu tematyki: spostrzegania społecznego, procesów grupowych, konformizmu, atrakcyjności interpersonalnej oraz stresu. Komisję konkursową stanowiły: p. Agata Sobków i p. Magda Król (SWPS ), p. Katarzyna Wyżyn (I LO w Oleśnicy) oraz p. Małgorzata Nowak (PCEiK ). W konkursie wzięło udział 6 dwuosobowych drużyn uczniów szkół gimnazjalnych i 13 dwuosobowych drużyn uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody książkowe oraz udział w zajęciach akademickich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Opiekunem uczniów była p. Marta Faiga.

Serdecznie gratulujemy !

W dniu 20 marca 2014 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy – Marcin Faron, Dawid Możdżeń, Natalia Tracz  (2c) oraz Magdalena Bąk (1d) pod opieką dr Anetty Grzesik- Robak uczestniczyli w wykładzie profesora Krzysztofa Szwagrzyka, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, zorganizowanego przez studentów z   Akademii Intelektu przy Duszpasterstwie Akademickim „Maciejówka”. Temat wykładu dotyczył Żołnierzy Wyklętych – „Zawód: patriota. Żołnierze Wyklęci”.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest wrocławskim historykiem, prowadzi  prace ekshumacyjne, polegające na odnajdywaniu i identyfikowaniu ofiar systemu komunistycznego, czyli Żołnierzy Wyklętych – członków antykomunistycznego podziemia. Prof. Krzysztof Szwagrzyk kieruje zespołem składającym się z: historyków, archeologów, antropologów i genetyków. Obecnie najważniejszy wykop znajduje się na warszawskich Powązkach, w kwaterze Ł, na tak zwanej „Łączce.”

Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę Akademii Intelektu poczytaj i posłuchaj

Pola nadziei

24 marca 2014

Dnia 21 marca 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Pola Nadziei” na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Młodzież  kwestowała na ulicach Oleśnicy i rozdawała ulotki, baloniki, własnoręcznie zrobione kwiatki oraz symbolizujące pierwszy dzień wiosny żywe żonkile, które są również symbolem akcji „Pola Nadziei”.  I LO wspiera również Hospicjum, zbierając plastikowe nakrętki. Uzyskane w ten sposób fundusze będą przeznaczone na pomoc dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym w województwie dolnośląskim.  Celem naszych działań jest propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Koordynatorami akcji  są p. Marta  Faiga i p. Izabella Przyłęcka.

Więcej

Sukces naszej uczennicy

14 marca 2014

Z przyjemnością informujemy, że uczennica z kl. Ia, Alina Langa zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie” w kategorii fotografia. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego zasług i roli jaką odegrał w historii naszej Ojczyzny. Konkurs został objęty patronatami honorowymi Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektor Instytutu Historii UŁ. Opiekunem Aliny jest p. Krzysztof Szymański.

Serdecznie gratulujemy !

Etap regionalny III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – rozstrzygnięty.
Wśród laureatów konkursu jest Marcin Faron, uczeń klasy II c I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy.
Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu,
pracownicy naukowi Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nauczyciele wrocławskich szkół, filologowie, historycy i artyści współpracujący ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen, oceniła 104 nadesłanych prac z ponad 60 szkół z czterech województw: Dolnośląskiego, Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego.
Esej Marcina poświęcony był „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego,
z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Marcin zajął II miejsce w kategorii prac pisemnych. W konkursowej pracy opisał losy Leokadii Hołubeckiej i jej przyjaciół z organizacji niepodległościowej „Mała Garstka”. Przez lata ich postacie były fałszowane. Marcin pokazał ich prawdziwą historię.
Wszystkie nagrodzone prace wezmą udział w drugiej turze Konkursu –na szczeblu Ogólnopolskim. Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu –koniec marca br.
Opiekunem Marcina Farona jest p. Krzysztof Szymański.

W dniu 16 stycznia 2014 roku odbyła się już trzecia edycja powiatowego konkursu z wiedzy
o społeczeństwie. W tym roku konkurs dotyczył systemu prawnego III RP i obejmował takie
zagadnienia, jak: struktura i funkcjonowanie władzy sądowniczej, kodeks cywilny, karny,
administracyjny, nadanie i zrzeczenie się obywatelstwa, wpływ prawa Unii Europejskiej na
prawo polskie. Zwycięzcą konkursu został JAKUB PRZYSIĘŻNY z klasy 3c, drugie miejsce
zajęła ANNA WESOŁOWSKA, także z klasy 3c.
Bardzo się cieszymy z osiągniętego wyniku i serdecznie gratulujemy!
Opiekunem uczniów była dr Anetta Grzesik- Robak, nauczyciel wos.

Finał konkursu ELEKTRON

14 lutego 2014

Dnia 13 lutego 2014r. odbył się na Politechnice Wrocławskiej finał konkursu fizycznego „Elektron”. W konkursie wzięło udział 1500 uczniów szkół średnich z całej Polski. Wśród 49 finalistów znalazł się uczeń klasy IIIA Sebastian Frysztak. Sebastian zajął 3 miejsce! Oprócz dyplomu w nagrodę otrzymał upominki rzeczowe i gratyfikację  finansową. Opiekunką ucznia jest p. Jadwiga Parka. Serdecznie gratulujemy Sebastianowi i życzymy dalszych sukcesów.