Przerwa wakacyjna od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Aktualności

Spotkania z rodzicami

16 września 2013

Dnia 19.09.2013 r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.
O godz. 17.00 odbędą się spotkania rodziców uczniów kl. I, II, III z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Więcej

Kalendarz 2013/2014

15 września 2013

 

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2013

2.

Rada Pedagogiczna

10 września 2013

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

19 września 2013

4.

Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas

22 października 2013

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I , II i III

19 listopada 2013

6.

Informacja o planowanych ocenach w klasach III

do 27 listopada 2013

7.

Wystawianie ocen śródrocznych w kl.III

12 grudnia 2013

8.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna i wywiadówki w kl.III

17 grudnia 2013

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2013

10.

Informacja o planowanych ocenach w klasach I, II

22 stycznia 2014

11.

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I, II

5 lutego 2014

12.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II  i wywiadówka

11 lutego 2014

13.

Ferie zimowe

17 lutego – 2 marca 2014

14.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II

8 kwietnia 2014

15.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III

25 marca 2014

16.

Informacja o planowanych ocenach w klasach III

do 25 marca 2014

17.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 kwietnia-22 kwietnia 2014

18.

Wystawianie ocen w klasach III

11 kwietnia 2014

19.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III

15 kwietnia 2014

20.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III

25 kwietnia 2014

21.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II i konsultacje

6 maja 2014

22.

Informacja o planowanych ocenach w klasach I i II

do 4 czerwca 2014

23.

Wystawianie ocen w klasach I i II

18 czerwca 2014

24.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

23 czerwca 2014

25.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

27 czerwca 2014

26.

Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2014

Na podstawie §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego   ustalam dodatkowe dni  wolne : 02.05.2014r.,06.05.2014r., 07.05.2014r., 20.06.2014r.

ZOO Wrocław zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Alarm dla nosorożców”.

· Konkurs odbędzie się w dniu 04.10.2013 roku na terenie ZOO we Wrocławiu o godzinie 11.00. Zakończenie konkursu planowane jest na godz. 14.30.

· Konkurs ma charakter indywidualny.
· Uczestnikiem w konkursie nie może być dziecko pracownika ZOO we Wrocławiu.
· Konkurs polega na rozwiązaniu testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi dotyczącymi biologii i zagrożeń oraz sposobów ochrony nosorożców takich jak: nosorożec sumatrzański, nosorożec jawajski i nosorożec indyjski, nosorożec czarny, nosorożec biały.

Więcej informacji i zapisy u p. Urszuli Rafalskiej (do poniedziałku 9 września)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej. Następnie uczniowie klas pierwszych będą pisać test startu z języków obcych, prosimy o przyniesienie piór lub długopisów.

Wakacje

28 czerwca 2013

Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku.
Wakacje, panie profesorze!

Julian Przyboś

Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca 2013

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej.

UWAGA!

Informujemy, że wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się
dnia 28 czerwca 2013r. w godzinach 10:00 – 12:00

kl.IIIA – sala 104 – p.M.Czarkowska

kl.IIIB+absol. z lat ubiegłych – sala 16 – p. D.Kozłowski

kl.IIIC – sala 103 – p. K.Wyżyn

kl.IIID – sala 102 – p. E.Świerczyńska

kl.IIIE – sala 12 – p. J.Siedlecka

kl.IIIF – sala 101 – p. K.Zarówna-Kozica

W dniach 20-21.06. 2013 r. uczestnicy projektu EKOLOGIA wzięli udział w zajęciach terenowych i warsztatowych w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” i CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Krośnicach.Wyjazd był podsumowaniem dwuletniej pracy uczniów w projekcie, ale również okazją do poznania i podziwiania jednego z największych i najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w Polsce i w Europie.

Więcej