NAUCZANIE ZDALNE OD DNIA 9.10.2020 DO DNIA 15.10.2020

Aktualności

Dnia 2 października odbędą się w naszej szkole wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur oraz przesłania filmu z autoprezentacją i programem wyborczym  (czas trwania do 2 minut) do 25 września na adres mailowy su1loolesnica@gmail.com. Jako Samorząd proponujemy zamieszczenie filmiku na dysku Google/OneDrive, a następnie udostępnienie linku w wiadomości mailowej. W razie problemów zachęcamy do kontaktu z Samorządem Uczniowskim poprzez naszą stronę na Facebooku. Filmy zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz na szkolnych mediach społecznościowych. Ponadto zachęcamy do promowania swojej kandydatury na swoich mediach społecznościowych oraz prowadzenia bezpiecznej i kulturalnej kampanii wyborczej w internecie. ​

Kandydaci mogą prowadzić kampanię od 21 września do 1 października.

Informujemy, że będzie możliwość wywieszenia plakatów wyborczych na terenie szkoły – prosimy o składanie ich do opiekuna SU p. Kariny Przybyły (od 21 września). Plakaty zostaną powieszone na tablicy informacyjnej w holu na parterze. 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Maria Jaworska

IX edycja Narodowego Czytania za nami. W tym roku, ze względu na panującą pandemię koronawirusa Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja postanowiła zorganizować czytanie w innej niż zazwyczaj formie. Dzięki zaangażowaniu studentów Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów oleśnickich szkół, przyjaciół i czytelników biblioteki, pod czujnym okiem p. Krzysztofa Orłowskiego powstał film, „dedykowany wszystkim, którym polska literatura jest bliska sercu”. Naszą szkolę reprezentowali:

Więcej

Komunikat

31 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie!

W związku z zagrożeniem epidemicznym zobowiązujemy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi procedurami bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 01.09.2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Tylko wspólne poczucie odpowiedzialności i zachowanie reżimu sanitarnego pozwoli nam na ograniczenie niebezpiecznych kontaktów oraz uchroni przed ryzykiem zakażenia.

 Marzena Helińska

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

w Oleśnicy

Dokumenty:

  1. Procedura organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
  2. 10 zasad ucznia I LO w Oleśnicy

 

Zebranie z rodzicami

28 sierpnia 2020

Zapraszamy Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się 2 września 2020 r. według harmonogramu:

Klasy I – godz. 16.30

Klasy II (po SP) – godz. 17.00

Klasy II (po Gim) – godz. 17.30

Klasy III – godz. 18.00

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców – godz. 19.00 

Klasa Wychowawca Sala
1a K. Skorna 105
1b K. Ostrowska 109
1c A. Grzesik-Robak 107
1d K. Śliwińska 101
2a Ł. Perczak 17
2b U. Janicka 205
2c R. Czarkowski 206
2d A.Płaneta 106
2e K. Szymański 103
2f M. Imiela 204
2g M. Czarkowska 108
2h K. Przybyła 16
3a A.Radzyniak 102
3b E. Świerczyńska 208
3c M. Dąbrówka 201

Informujemy, że wywiadówki odbędą się w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  odbędzie się 1 września 2020 r. w sali gimnastycznej, według następującego harmonogramu:

Klasy I – godz. 9.00

Klasy II (po SP) – godz. 10.30

Klasy II (po Gim) – godz. 11.30

Klasy III – godz. 12.30

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego  odbędzie się  w reżimie sanitarnym. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta,  dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę gimnastyczną oraz zachowanie dystansu społecznego. Klasy spotykają się z wychowawcą przed wejściem do szkoły od strony boiska.

Po apelu wraz z wychowawcą  uczniowie udadzą się do wyznaczonych sal w celu zapoznania się z Procedurą organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego

Prosimy wszystkich uczniów o przyniesienie przyborów do pisania.

Po apelu uczniowie klas pierwszych napiszą test startu z języków obcych.

REKRUTACJA WAŻNE TERMINY

11 sierpnia 2020

Drodzy Kandydaci!

12 sierpnia 2020 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

W terminie od 13 sierpnia 2020 r.  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00  kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany, poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu).

Więcej

Drodzy Absolwenci,

informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości  odbędzie się dnia 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) według harmonogramu:

klasa sala godzina nauczyciel
3a  oraz  

absolwenci z lat ubiegłych

12 10.00-11.15 p. K. Niesobska-Łacny
3b 12 11.30-12.30 p. M. Helińska
3c 101 10.30-11.30 p. I. Przyłęcka
3d 101 11.45-12.45 p. K. Śliwińska
Więcej

Drodzy Kandydaci!

W okresie od 31 lipca do 04 sierpnia (do godz. 15:00)  musicie dostarczyć do szkoły ,,pierwszego wyboru” zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Na podstawie zaświadczenia szkoła ponadpodstawowa wprowadzi do systemu dane i zaakceptuje Wasze osiągnięcia.

Jeżeli w wymaganym terminie nie dostarczycie zaświadczenia, wówczas szkoła nie zaakceptuje Waszych wyników i NIE BĘDZIECIE MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁU W PRZYDZIALE DO SZKOŁY, wówczas wybieracie szkołę z listy wolnych miejsc.

Pamiętajcie – zaświadczenie musicie złożyć do 04 sierpnia do godz. 15:00 w szkole ,,pierwszego wyboru”!

Punkt rekrutacyjny w I LO jest czynny od 31 lipca do 04 sierpnia w godz. 8:00- 15:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydat będzie  mógł skorzystać z pomocy pracowników szkoły  Dyżur w punkcie pełnią dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz przyszli wychowawcy klas pierwszych. 

Czekamy na Was !

Więcej

Drodzy uczniowie, punkt rekrutacyjny już działa. Pamiętajcie, żeby zarejestrować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wypełnionego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 

Pamiętajcie o wpisaniu do systemu osiągnięć i ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły. Możecie to zrobić również po złożeniu wniosku w szkole.

Czekamy na Was:)