11.10.2017 r. - Święto Komisji Edukacji Narodowej
Uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Aktualności

Jest już tradycją w ILO, że podczas uroczystości związanej z zakończeniem roku szkolnego, oprócz wręczania świadectw uczniom wyróżniającym się w nauce , zostają ogłoszone Nagrody Słowaka, a ich laureaci uhonorowani pamiątkową statuetką. Można powiedzieć nawet, że przyznanie owych nagród jest„wisienką na torcie” całej uroczystości, a oczekiwanie na werdykt Kapituły budzi wśród uczniów nie lada emocje. To właśnie w tym momencie okazuje się, kto wyróżnił się szczególnie w określonej dziedzinie nauki, działaniach artystycznych, na polu  aktywności samorządowej czy w wolontariacie. Nagroda przyznawana jest od trzech lat i , jak głosi jej regulamin,„ jest formą docenienia oraz podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności”. Nagroda Słowaka przyznawana jest w następujących kategoriach: humanista, poliglota, nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia) , przyrodnik, sportowiec, artysta, samorządowiec, wolontariusz, najlepsza klasa.

Galeria zdjęć

Więcej

19 czerwca 2017 r. uczniowie II e wybrali się na zajęcia terenowe z geografii do Milicza. Tradycyjnie już klasa z rozszerzeniem geograficznym, pojechała obserwować procesy fluwialne (rzeczne) na spływ kajakowy Doliną Baryczy. Uczestnicy rozkoszowali się piękną pogodą oraz przyrodą na terenie parku krajobrazowego. Tak było przez pierwsze kilometry… Z każdym kolejnym, ramiona bolały coraz bardziej , odciski na dłoniach dawały o sobie znać, a na czerwonych od Słońca twarzach rzedły miny.  Grupa pokonała ostatecznie 18 km pięknej, turystycznej trasy.  Gratulujemy uczestnikom kondycji i wytrwałości !!!  Oprócz 2 e, w spływie uczestniczyli też członkowie koła geograficznego z I b. Opiekunami na spływie były p. I.Przyłęcka i p.M.Imiela (ratownik) oraz gościnnie drugi ratownik.

Galeria zdjęć

Uczniowie I LO klas o profilu medyczno-przyrodniczym uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Edytę Polelejko – Perczak, kierownika Laboratorium Analiz Lekarskich w Oleśnicy, które mieści się przy ulicy Krzywoustego 1. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładów na temat badania morfologii krwi, które daje informację o ogólnym stanie organizmu, demaskuje stany zapalne, procesy chorobowe trawiące narządy, zakażenia wirusami i bakteriami, zatrucia. Następnie niczym filmowy doktor House pod kierunkiem pani kierownik przeprowadzili teoretyczną  interpretację wyników badań laboratoryjnych krwi trzech przykładowych pacjentów.

Więcej

I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy  realizuje w swojej ofercie edukacyjnej kształcenie w ramach profilu  prawno- ekonomicznego oraz prawno- europejskiego. Przygotowują one uczniów do matury oraz do wyboru dalszej drogi edukacyjnej w zawodach społecznych i prawniczych.  Oprócz wiedzy teoretycznej, uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikami w ramach organizowanych przez szkołę przedsięwzięć naukowych. W ciągu roku szkolnego odbywają się cykliczne pojedyncze spotkania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Poza tym uczniowie uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownicy naukowi Wydziału Prawa goszczą na zajęciach także w murach naszej szkoły. W przyszłym roku szkolnym zostanie także uruchomiony autorski przedmiot  podstaw wiedzy o państwie i prawie oraz Unii Europejskiej. W ramach realizacji programu edukacyjnego w dniu 9 czerwca w I LO  została zainaugurowana Akademia Młodego Prawnika, czyli forum spotkań z przedstawicielami większości zawodów prawniczych.

Więcej

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!!

W zakładce Dla Kandydata zamieszczona została oferta edukacyjna oraz zasady rekrutacji do I LO  na rok szkolny 2017 / 2018 .

Logowanie do systemu rozpocznie się 1 czerwca 2017 r. o godz. 8.00.

Strona do logowania:  https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

Zasady rekrutacji do I LO w Oleśnicy 2017-2018 z terminami

Oferta edukacyjna

Korelacja oferty z rekrutacją uczelni wyższych – prezentacja

W dniu 9 czerwca 2017 r. odbył się IV Międzywojewódzki  Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem ludności żydowskiej z terenów Śląska. Organizatorem konkursu, pod honorowym patronatem profesora Waltera Laquera z Waszyngtonu oraz Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michy, był Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy reprezentowali uczniowie klas pierwszych: Aleksandra Borecka, Aleksandra Poszwa i Łukasz Tamborski. W tegorocznym współzawodnictwie wzięło udział 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.Konkurs składał się z dwóch części: pisemnych eliminacji i finału w formie ustnej. Zwycięzcą obu etapów rywalizacji konkursowej, w przysłowiowych cuglach, został Łukasz Tamborski – uczeń klasy I c naszego liceum, natomiast Aleksandra Borecka i Aleksandra Poszwa otrzymały wyróżnienia.

Więcej

Z przyjemnością informujemy, że 13 czerwca 2017 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom XXIII Powiatowego Rajdu Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu oraz Urząd Miejski we Wrocławiu we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła  uczennica I Liceum Paulina Wrzesińska. Opiekunem uczennicy była p. Marzena Helińska. Paulina w pracy „ Wspomnienia z nad Dawidowianki. Historia Emilii i Jakuba Sawickich” , z kunsztem godnym kronikopisarza, spisała historię swojej rodziny,  która pochodzi z okolic Lwowa.

Więcej

W czwartek , 8 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury dokonano  podsumowania działalności edukacyjnej i wychowawczej w roku szkolnym 2016/ 2017. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli, liczba laureatów zdecydowała o fakcie, że w roku szkolnym 2016/2017 w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych nasze Liceum zajęło pierwsze miejsce.

Podziękowania za współpracę z Centrum przy realizacji konkursów przedmiotowych i projektów edukacyjnych otrzymali  nauczyciele I LO: Urszula Janicka, Urszula Rafalska, Katarzyna Wyżyn, Joanna Siedlecka, Agnieszka Abramowicz.

Na uroczystej gali w sali widowiskowej BiFK  listy gratulacyjne, dyplomy i nagrody za sukcesy w tegorocznych edycjach konkursów przedmiotowych otrzymali następujący uczniowie I LO:

Lista nagrodzonych uczniów

Galeria zdjęć PCEiK

W poniedziałek 12 czerwca w sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury odbyła się gala podsumowująca projekt „doChmur 2017” realizowany przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Misją projektu jest zachęcanie młodych ludzi do odkrywania swoich talentów, rozwijania pasji i zainteresowań.  Podopieczni TPD z oleśnickich podstawówek uczestniczyli zajęciach przyrodniczych plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych i filmowych. 

Więcej

Robotyka w I LO

13 czerwca 2017

Dnia 06.05.2017 r. uczniowie klas pierwszych o profilu politechnicznym zakończyli tegoroczną przygodę z robotyką, która miała miejsce podczas warsztatów konstruowania i programowania robotów. Zajęcia odbywały się w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską, a przeprowadzone były przez panów Łukasza Leśniaka i Piotra Nowaka z Koła Naukowego Pojazdów Niekonwencjonalnych Off Road. Uczestnicy pod kierunkiem instruktorów skonstruowali, zaprogramowali i testowali roboty, które pozostały ich własnością. Warsztaty dostarczyły uczniom wielu emocji, uczyły kreatywnej rywalizacji i logicznego myślenia. Pozwoliły rozwijać zdolności wizualno-przestrzenne oraz nabyć nowe umiejętności techniczne.

 Galeria zdjęć

Więcej