Przerwa wakacyjna od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Aktualności

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, zaleceniem nauczania zdalnego i szczególną sytuacją, w jakiej wszyscy pozostajemy, zapraszam Uczniów oraz Rodziców do udziału w ogólnopolskim projekcie popularyzującym wiedzę psychologiczną „Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS”. Link do strony: Strefa Psyche.
Na projekt składają się między innymi działania online: merytoryczny blog, spotkania internetowe, udostępniane w sieci wykłady i wywiady w formie wideo. Strefę Psyche współtworzą uznani psychologowie, psychoterapeuci, naukowcy i inni praktycy psychologii z naszej partnerskiej uczelni Uniwersytetu SWPS. Szczególnie polecam cykle tematyczne dotyczące koronawirusa i mózgu.
Zapraszam do odwiedzania zakładki pedagoga na stronie liceum, gdzie będą zamieszczane ciekawe materiały. Link do strony: Pedagog szkolny. 
Więcej
W czasie utrudnionego dostępu do książek (zamknięte szkoły i biblioteki publiczne) wiele instytucji wychodzi na przeciw potrzebom czytelników oferując bezpłatny dostęp do książek elektronicznych w ramach akcji #TerazCzasNaCzytanie. Pomysłodawcą projektu jest Fundacja Powszechnego Czytania. Poniżej lista adresów, gdzie znajdziecie legalnie dostępne ebooki i audiobooki.
Więcej

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy to najstarsze liceum w mieście. Kultywuje wspaniałe tradycje, ale też podąża za potrzebami uczniów, wdraża system projektów, wykorzystuje nowe technologie. Jest przestrzenią do rozmaitej aktywności: intelektualnej, artystycznej, sportowej. Stawia na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność.

Więcej

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz Zarządzenia Starosty Oleśnickiego Nr 20 z dnia 13 marca 2020 r. zarządzam, co następuje:

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem w powiecie oleśnickim, w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym  w Oleśnicy.

Interesantom zaleca się:

  • jak najdalej idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami szkoły przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez szkołę i składanie wizyt w jej siedzibie jedynie wymagających osobistego stawiennictwa;
  • wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami tj. kontakt telefoniczny, korespondencyjny i korespondencja mailowa, dziennik elektroniczny  w  przypadku uczniów, rodziców i prawnych opiekunów
Więcej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Od 12 marca br. uczniowie Liceum nie przychodzą do szkoły.
Dyrektor szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego na bieżąco będzie przekazywał komunikaty związane z wdrożeniem decyzji Ministra Edukacji Narodowej.
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. W szkole zostało wdrożone nauczanie zdalne, przy wykorzystaniu e – dziennika. Szczegóły związane z tą formą nauczania zostały przesłane przez e- dziennik. Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami.
Apeluję o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marzena Helińska
Dyrektor I LO w Oleśnicy

765. urodziny Oleśnicy

11 marca 2020

W czwartek 5 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej gali z okazji 765. urodzin Oleśnicy. Gala została zorganizowana przez Urząd Miasta Oleśnicy, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Młodzieżową Radę Miasta, a poprowadzili ją Maja Reda oraz Maciej Łacny z klasy II C. Poza prowadzącymi naszą szkołę reprezentowały również Wiktoria Mróz, Maria Jaworska – przewodnicząca I LO (obie uczennice również są z klasy II C) oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Karina Przybyła.

Galeria

4 marca 2020 r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Historyczny dla Klas VIII Szkół Podstawowych i Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pt.: „O Polskę niepodległą. Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1970”. Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Leśniak z klasy IG i Robert Boral z klasy IE. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu tła historycznego w okresie  kształtowania się polskiego państwa w okresie PRL, działalności opozycji demokratycznej oraz biogramów wybranych postaci związanych z okresem komunizmu w Polsce. W zaciętej rywalizacji Robert Boral uzyskał tytuł laureata konkursu, a Alicja Leśniak zajęła III miejsce. Gratulujemy. Opiekunami uczniów byli p. Marzena Helińska i p. Krzysztof Szymański.

6 marca we Wrocławiu odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy wsparciu Goethe Institut w Warszawie. Konkurs ma na celu rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi i w tym roku szkolnym, w ramach VI edycji, pytania konkursowe dotyczyły Szwajcarii.

Więcej

W dniu 6 marca 2020 roku w  Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się druga Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IIC, Maja Reda oraz Maria Jaworska. W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów uczniowskich oraz ich opiekunowie. Wspólnie przedyskutowaliśmy kilka tematów dotyczących samorządności na poziomie szkoły oraz wymieniliśmy się dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

Więcej

5 marca br. klasy Ic i Ig uczestniczyły w zajęciach przygotowanych dla licealistów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. „Dzień z Prawem” rozpoczął się w auli od przywitania wszystkich obecnych przez dr hab. Monikę Lewandowicz-Machnikowską, pełniącą obowiązki Dziekana Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej. Następnie wspomniana dr Lewandowicz-Machnikowska wygłosiła wykład, poparty prezentacją, na temat: „Nie tylko sędzia, adwokat, prokurator… – dlaczego warto studiować prawo, co robić po studiach prawniczych”.

Więcej