22 maja 2019 r. godz. 17.00 - Spotkania z rodzicami

Aktualności

Weź udział w konkursie

11 marca 2013

Zapraszamy do udziału w konkursie międzyprzedmiotowym
geografia – wiedza o społeczeństwie: „PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”. Zgłoszenia do 27 marca.
Regulamin

Konkurs międzyprzedmiotowy

geografia –wiedza o społeczeństwie:

„PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”

termin – 4 kwietnia 2013 r.

Regulamin:

  1. Konkurs obejmuje zagadnienia objęte programem nauczania w liceum w zakresie rozszerzonym z przedmiotów geografia i wiedza o społeczeństwie.
  2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy, który zgłosi wcześniej swój udział, do dnia 27 marca 2013 r., u nauczyciela wos-u lub geografii. Zgłoszone osoby otrzymają szczegółowe zagadnienia pomocne w przygotowaniu do konkursu.
  3. Konkurs polega na rozwiązaniu zestawu zadań typu maturalnego (zadania zamknięte i otwarte), krzyżówki.
  4. Zwycięzcami zostanie trzech uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
  5. Osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzyma wyższą o stopień ocenę końcoworoczną z przedmiotów: geografia i wos.
  6. Pozostali zwycięzcy otrzymają ocenę cząstkową celującą z tych przedmiotów.  Zwycięzcy dostaną również drobne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują do dnia 27 marca (do piątku):

p. Grzesik-Robak i p. Przyłęcka

Dnia 8 marca 2013 odbył się finał III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Etap powiatowy konkursu składał się z dwóch części: testu z wiedzy o Australii oraz prezentacji dotyczącej wybranej postaci historycznej USA lub Wielkiej Brytanii.
Drużyna z naszej szkoły w składzie Michał Krawiec (IIa) i Grzegorz Religa (IIa) zajęła III miejsce. Gratulujemy!
Opiekunem uczniów była p. Karina Przybyła.
Więcej informacji na stronie PCEiK
 

We wtorek 26.02.2013 odbyły się w naszej szkole eliminacje do II Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku. Do finału dolnośląskiego, który odbędzie się 7 IV 2013 o godzinie 10:00 w Instytucie Matematyki we Wrocławiu awansowali:
1) Maksymilian Siwecki IIa
2) Grzegorz Religa IIa
3) Michał Piątkowski IIIa
Gratulujemy !!!
Koordynatorem konkursu jest p. Joanna Siedlecka

Jak mogłaby wyglądać współczesna przypowieść? Czy w ogóle możliwe jest napisanie baśni o naszym odpoetyzowanym, prędkim życiu? Jeśli jest wśród Was ktoś, Drodzy Czytelnicy, kto pragnie podobnej opowieści – to właśnie do niego Andrzej Jakimowski szepcze: „Zmruż oczy”.

Zostaje nam opowiedziana pewna historia. Dziewczynka nazywana przez wszystkich „Małą” ucieka z domu. Zadbana pod względem materialnym, manifestuje potrzebę uwagi i bliskości rodziców kolejnymi kradzieżami. Schronienie znajduje u byłego korepetytora, Jaśka, który obecnie pracuje jako nocny stróż popegeerowskich budynków. Tam też poznaje kilka niezwykłych osób. Spędza czas z Sosnowskim, na pierwszy rzut oka – mało rozgarniętym chłopcem z prowincji, który jednak dowodzi swojej życiowej mądrości. Obserwuje małomównego Eugeniusza, miejscowego dziwaka; przygląda się, jak każdego dnia zamiata betonową płytę na środku dziedzińca a następnie klęka, by rysować na niej tajemnicze znaki. Pewnego dnia po Małą przybywają rodzice. Szukają jej z pomocą policji – nieskutecznie. Jasiek dobrze wie, że rodzice dziewczynki nie są gotowi na jej odnalezienie; do domu zabraliby ją siłą, a kradzieże i ucieczki powtarzałyby się w nieskończoność. Pomaga ukrywać się dziecku. Dyskretnie i stopniowo przygotowuje Małą na kompromis z rodzicami. Jednocześnie matkę i ojca uczy takiej miłości, jakiej w istocie potrzebuje ich dziecko.

Tak, wiem. Obiecałam baśń, tymczasem opisuję historię, jaką wszyscy dobrze znamy z naszej rzeczywistości. Otóż – są to tylko pozory. Wystarczy, że przez chwilę przyjrzymy się bliżej temu obrazowi.

Przestrzeń, w której historia się rozgrywa, znajduje się w pewnej wiosce pod Ełkiem. To mityczna kraina stanowiąca centrum Kosmosu; znajduje się tu wszystko, co człowiekowi jest niezbędne do życia. Wydaje się, jakby nic poza nią nie istniało. Tutaj tkwi źródło harmonii pomiędzy ludzkim życiem i otaczającą go Naturą. Gdy człowiek próbuje stąd odejść, na rozstaju dróg jego wybór może paść pomiędzy Bogiem lub przystankiem PKS (na którym, zdaje się, dawno nie widziano żadnego autobusu) – inaczej pozostaje mu jedynie zawrócić.

Nie brakuje tutaj osobliwych postaci. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Eugeniusz. Mężczyzna o anemicznej budowie, ubrany w zbyt krótkie, dresowe spodnie, człapie w wysłużonych klapkach, trzymając w ręku starą reklamówkę. Wzbudza zaufanie spojrzeniem o dwóch barwach: zielonej i niebieskiej. Intryguje, gdy z namaszczeniem pochyla się nad betonową płytą. Zaskakuje znajomością greki i fascynacją heksametrem. Onieśmiela, prowadząc tam, gdzie znajduje się Koniec Świata. Istnieje w tej krainie jako mędrzec, posiadający tajemną wiedzę, niedostępną zwyczajnym śmiertelnikom.

W baśni (czy też: przypowieści) obowiązkowy jest morał (lub inaczej: „drugie dno”). I tutaj je znajdziemy. Jest ich nawet kilka!
Po pierwsze, niedościgniony wzór stanowi postawa życiowa Jaśka. Swoim opanowaniem kontrastuje z wybuchowym ojcem Małej. Jego przepełniona rozumem troska wobec dziewczynki, przeciwstawiona jest nieprzemyślanej, nieodpowiedzialnej postawie matki. Skromny, niemalże ascetyczny tryb życia jaki prowadzi, to zupełne przeciwieństwo bogactwa, z którym obnoszą się rodzice Małej. Na zarzuty: „nie ma pan kobiety ani przyjaciół, i nie umie pan robić nic pożytecznego”, odpowiada ze stoickim spokojem: „masz rację, jestem zerem”. Jak Sokrates, czasem nie używając słów, wciąż powtarza: „wiem, że nic nie wiem”. Tak, jak czynił to starożytny filozof, udowadnia swoją wielką mądrość.

Po drugie: zastanawiamy się, co stanowi miarę wartości człowieka. Z pewnością nie są to szybkie samochody ani eleganckie ubrania. Podobny zbytek sprawia, że przyjmujemy nienaturalne pozy i stajemy się karykaturami samych siebie. Dlatego śmieszni są rodzice Małej – ojciec siedzący w aucie z szyberdachem i matka zakładająca na siebie szczątki spalonej sukni. W przeciwieństwie do nich, szacunek (i uśmiech sympatii) wzbudzają – Eugeniusz, Sosnowski, Jasiek… czy to nie paradoks?
Jako trzecia, pozostaje jeszcze idea nauki latania. Jasiek z cierpliwością tłumaczy Małej nieubłagane prawo tego świata: przemijanie. „Rzeczy nie mijają, tylko się oddalają” – twierdzi. Od nas zależy, czy dostrzegamy i doceniamy ich trwanie. Uwaga: możemy zatrzymać się i unieść ponad przemijanie, zrozumieć je i przyjąć ze spokojem. Możemy też pędzić dalej w wątpliwym kierunku. Z pośpiechem jednak zawsze wiąże się ryzyko. W tym wypadku – perspektywa osobistej klęski, rozczarowania, przerażenia problemami, których nie da się uniknąć. Tymczasem – wystarczy zmrużyć oczy…

Katarzyna Ostrowska

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, recenzja Kasi Ostrowskiej  z III d znalazła się w ścisłym finale konkursu organizowanego przez Filmotekę Szkolną. W ramach konkursu odbywa się też głosowanie internautów. Zachęcamy do przeczytania świetnej recenzji  pt. „Lekcja latania  z  Sokratesem” ( „Zmruż oczy” reż. A. Jakimowski) i do udziału w głosowaniu na stronie:

PRZECZYTAJ ZAGŁOSUJ

W dniu 28.02.2013r. odbyła się prelekcja p. Zdzisława Nowakowskiego – historyka regionalnego –  na temat dziejów i nazewnictwa miejscowości w powiecie oleśnickim. Następnie odbył się szkolny konkurs historyczny „Dzieje Oleśnicy po roku 1945”, w którym uczestniczyli zainteresowani uczniowie naszej szkoły.

Więcej

Apel o pomoc dla Tomka

1 marca 2013

   Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku lub wpłatę dowolnej kwoty pieniędzy na rzecz ucznia naszej szkoły Tomka, który choruje na rzadką i ciężką chorobę Fabry’ego. Schorzenie to spowodowało u niego m.in. zaprzestanie pracy przewodu pokarmowego, dlatego chłopiec jest odżywiany pozajelitowo. Tomek bardzo cierpi na ból, który można uśmierzyć tylko specjalistycznymi, bardzo drogimi środkami farmakologicznymi. Tomek uczy się indywidualnie i pomimo choroby stara się normalnie żyć. Ma zamiar zdać maturę i studiować. Pieniądze na zakup leku są dla niego szansą na lepsze życie.

W imieniu własnym i Tomka dziękujemy za każde przekazanie 1% i/lub wpłatę.

Dyrekcja i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Więcej

Od kilku tygodni I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy realizowało Projekt Edukacji Humanitarnej – BiznesKlasa UNICEF. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Polski Komitet Narodowy UNICEF oraz Starosta Oleśnicki p. Zbigniew Potyrała.

Więcej

Net Masters Cup

26 lutego 2013

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie – Net Masters Cup – etap szkolny
• 26 lutego 2013 •

Dnia 21 lutego 2013 r. na 3 godzinie lekcyjnej w sali 206 zostały przeprowadzone eliminacje szkolne do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie – Net Masters Cup.

Więcej