Rozpoczęcie roku szkolnego - 2 września godz. 9.00

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Monika Fryta – uczennica z klasy IIB o profilu biologiczno-chemicznym, zajęła I miejsce w etapie okręgowym organizowanej corocznie przez Zarząd Główny PCK – Ogólnopolskej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym, obejmującym następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki (inaczej okręgowy) i krajowy, czyli centralny.

Więcej

W dniu 21 marca 2013 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy w niezwykły sposób świętowało nadejście wiosny.
W szkole uczniowie ujawniali swoje pasje w formie wykładów i prezentacji. Różnorodność tematów świadczy o szerokim spektrum zainteresowań prelegentów:

Więcej

Gratulacje

20 marca 2013

Serdecznie gratulujemy uczniom naszej szkoły – Michałowi Krawcowi z kl. II A oraz Michałowi Grafowi z kl. III C, za zdobycie głównej nagrody w Konkursie na film historyczny o Oleśnicy za film pt. „Husycka zawierucha” . Celem konkursu była promocja Miasta Oleśnicy, przypomnienie mieszkańcom jego historii i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Oleśnicy. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Oleśnicy

Zobacz nagrodzony film

Fizyka, która fascynuje

19 marca 2013

W dniu 18 marca 2013 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się finał konkursu „Fascynująca Fizyka”, który przygotowali nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy – p. Jadwiga Parka i p. Jacek Kuśmierek. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Starosta Oleśnicki Zbigniew Potyrała i Burmistrz Miasta Oleśnicy Jan Bronś.

Więcej

Sukcesy germanistów

18 marca 2013

Z przyjemnością informujemy, iż uczennice naszej szkoły: Aleksandra Walaszczyk (kl. IIa), Paulina Prokop (kl. IIa) oraz Dominika Konstanciak (kl. IIIf) zajęły I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Opiekunami drużyny były: p.Katarzyna Niesobska-Łacny i p. Ewa Lubońska.
Aleksandra Walaszczyk z kl. IIa zajęła I miejsce w I Szkolnym konkursie na kartkę walentynkową. W nagrodę otrzymuje roczną prenumeratę czasopisma: „Deutschaktuell”.
Informujemy również, iż uczennice naszej szkoły znalazły się na podium VII POWIATOWEGO DYKTANDA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Dominika Konstanciak zajęła I miejsce (op. p. Ewa Lubońska), a Paulina Pankalla (kl. IIIc) – III miejsce (op. p. K. Niesobska-Łacny).

Gratulujemy!

Konkurs USA

18 marca 2013

Dnia 15 marca 2013 r. odbył się w naszym liceum finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Wzięło w nim udział pięciu uczniów naszej szkoły, którzy 22 stycznia 2013 r. najlepiej napisali test składający się z 50 pytań otwartych, dotyczących różnych aspektów kultury USA. Każdy finalista dokonał prezentacji multimedialnej pt. „My Dream American Journey.”

Więcej

Konkurs HISTORIA – WOS

15 marca 2013

Zapraszamy do udziału w konkursie „Transformacja ustrojowa oraz podstawy systemu politycznego III RP”, którego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski oraz podstaw ustrojowych III RP.
REGULAMIN

I Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski oraz podstaw ustrojowych III RP,
• rozwijanie zainteresowań uczniów.

II Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności:
• znajomość zagadnień podstawowych i rozszerzonych podstawy programowej szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie najnowszej historii Polski oraz ustroju państwa polskiego po 1989 r.,
• umiejętność korzystania (czytanie ze zrozumieniem, analiza, formułowanie opinii, argumentowanie) z tekstów źródłowych.

III Ustalenia ogólne:
• udział uczniów w konkursie jest dobrowolny; w etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani tematyką konkursu.

IV Przebieg konkursu i nagrody:
Konkurs jest jednoetapowy. Laureatami zostaną trzej uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik punktowy.
Nagrodą w konkursie dla najlepszego ucznia z pierwszym miejscem jest podwyższona ocena semestralna z przedmiotów historia i wos, dla pozostałych laureatów cząstkowa ocena celująca z obu przedmiotów oraz drobne nagrody rzeczowe (dla wszystkich laureatów). Dla pozostałych uczestników cząstkowe oceny bardzo dobre z obu przedmiotów.

V. Termin:
Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2013 roku o godz. 8.55 (od drugiej godziny lekcyjnej) do 10.35.

Uczniowie zainteresowani udziałem powinni zgłosić się do p. Anetty Grzesik- Robak lub p. Krzysztofa Szamańskiego w terminie do 22 marca 2013 roku.

VI. Zagadnienia:

1. Tło historyczne przemian systemowych w latach 80 oraz początku lat 90. XX wieku (wydarzenia i procesy międzynarodowe oraz wewnętrzne, które przyczyniły się do zmiany systemu politycznego).
2. Znajomość systemu politycznego PRL oraz III RP i umiejętność ich porównania, z uwzględnieniem ustawy zasadniczej jako podstawy prawnej funkcjonowania państwa.
3. Znajomość konstytucji obowiązującej w PRL i III RP.
4. Społeczeństwo współczesnej Polski i najważniejsze problemy społeczne RP.
5. Społeczeństwo obywatelskie w III RP; organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.
6. Partie polityczne, związki zawodowe, opinia publiczna w III RP.
7. Ordynacja wyborcza w III RP.
8. Referendum, jego rodzaje i referenda w III RP.
9. Koalicja a opozycja w III RP.
10. Prawa człowieka w III RP i ich gwarancje krajowe i międzynarodowe.
11. Obowiązki obywatelskie w III RP.
12. Władza ustawodawcza w III RP.
13. Władza wykonawcza w III RP.
14. Władza sądownicza w III RP.
15. Polska scena polityczna.
16. Samorząd terytorialny w Polsce.

20. 02. 2013 r. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury zorganizowało I Powiatowy
Konkurs Historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem:
O Polskę niepodległą. Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią Polski i Polaków w latach
1944-1956 , losami żołnierzy podziemia antykomunistycznego w tym czasie oraz
kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy
o działaniach oddziałów II konspiracji w latach 1944-56.

Więcej

Nasi Odyseusze

12 marca 2013

Pięcioro uczniów naszej szkoły – uczestników konkursu Odyseja Umysłu – awansowało
w Eliminacjach Regionalnych do Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się 22-24.03.2013r. w Gdańsku.
Uczniowie klasy Ia – Piotr Dzikowski, Zuzanna Jaroszewicz, Agata Kluczna, Natalia Szklarek, Aleksandra Zapiór, zachwycili jurorów swoją kreatywnością i wszechstronną wiedzą,
którą potrafili wykorzystać w praktyce.

Więcej