Rozpoczęcie roku szkolnego - 2 września godz. 9.00

Aktualności

Niemcy VI

11 stycznia 2013

Relacja uczestniczki

Już po raz trzeci młodzież z oleśnickiego I Liceum miała okazję wziąć udział w wymianie polsko- niemieckiej. Przyczyniła się do tego przede wszystkim współpraca naszego miasta ze znanym już nam Warendorfem- miejscowością położoną w zachodnich Niemczech. Oprócz partnerskich relacji tych jednostek potrzebne były też chęci uczestników, a przede wszystkim opiekunów, bez których zawarcie nowych znajomości nie doszłoby do skutku.

Więcej

Niemcy V

11 stycznia 2013

Oleśnica – Warendorf 06.06.2005 – 11.06.2005
Uczestnicy
Gymnasium Laurentianum Warendorf I Liceum Ogólnokształcące
Bieker, Georg
Bitting, Matthias
Dörholt, Bernd
Fromme, David
Hüdepohl, Jessica
Pawlowski, Laura
Rother, Bernd
Schlamann Ferdinand
Schmeier, Stephan
Schräder, Henning

Więcej

Niemcy IV

11 stycznia 2013

Uczniowie I LO odwiedzili Warendorf

Dziesięciu uczniów I LO wraz z nauczycielkami j. niemieckiego Katarzyną Niesobską-Łacny i Agnieszką Tekień gościło w ramach wymiany młodzieżowej w Warendorfie – partnerskim mieście Oleśnicy. Było to drugie spotkanie z młodzieżą niemiecką Gymnasium Laurentianum. Do pierwszego doszło na przełomie kwietnia i maja 2004r. w Oleśnicy. Rewizyta miała miejsce w ostatnim tygodniu września.

Więcej

Niemcy III

11 stycznia 2013

I spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej w Oleśnicy

I spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej w Oleśnicy
Już w marcu 2003r. nasze Liceum nawiązało kontakt z warendorfską szkołą i wyraziło chęć współpracy. Dzięki długotrwałym staraniom pani dyrektor Zofii Wypchło i nieocenionej pomocy ówczesnego wiceburmistrza pana Janusza Marszałka doszło do pierwszego- we wrześniu 2003r. – wstępnego spotkania przedstawicieli obu szkół . Wówczas ustalono, że głównym celem współpracy będzie stworzenie Jugendorchester (orkiestry młodzieżowej).

Więcej

Niemcy II

11 stycznia 2013

Niemcy – Weyhe

I LO prowadzi od 1994 roku wymianę młodzieży ze szkołą KGS Ieeste (Weyhe). Głównym założeniem tego programu jest nauka języka niemieckiego. Młodzież naszej szkoły przebywa przez 10 dni w rodzinach niemieckich i bierze udział w zajęciach przygotowanych przez stronę niemiecką. Oprócz praktycznej nauki języka niemieckiego uczniowie mają możliwość poznania kultury i historii naszych sąsiadów.

Więcej

Niemcy

11 stycznia 2013

Niemcy – Ośrodki Kształcenia: Jugenddorf Westerholt, Jugenddorf Wuppertal

Już od kilku lat I LO w Oleśnicy organizuje polsko-niemiecką wymianę młodzieży współfinansowaną przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej ze Środków Republiki Federalnej Niemiec.

Więcej

Holandia

11 stycznia 2013

Polska – Holandia

I wymiana 1994

opiekunowie:
Hanna Dunowska,
Andrzej Lisikiewicz,
Adam Mroczkowski,
Andrzej Skrzypiec

termin: 22 IX – 2 X w Holandii, 22 IV – 30 IV w Polsce

Więcej

BIP – Ogłoszenia

11 stycznia 2013

Biutetyn Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy


Dane | Ogłoszenia |Zapytania | Ogłoszenie wyboru ofert | Unieważnienie przetargów


Oleśnica: Sprzątanie w budynku szkoły I LO w Oleśnicy.
Numer ogłoszenia: 203268 – 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108654 – 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 314-32-80, faks 0-71 314-32-80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie w budynku szkoły I LO w Oleśnicy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy o powierzchni użytkowej ok. 3.500,00 m2. Zakres prac: 1. Codzienne sprzątanie całego budynku po zakończonych lekcjach od poniedziałku do piątku: – wszystkich klas z zapleczami, pokoju nauczycielskiego, 6 pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych, biblioteki, szatni, klatki schodowej i wszystkich korytarzy, 3 sal gimnastycznych i balkonu wraz ze sprzętem sportowym i schodów na balkon, – sanitariaty (zgodnie z wymogami Sanepidu): na I piętrze dla dziewcząt: 6 toalet + 1 dla niepełnosprawnych + 9 umywalek oraz dla chłopców 7 toalet + 4 umywalki; przy sali gimnastycznej dla dziewcząt 3 toalety + 1 brodzik do prysznica + 3 umywalki oraz dla chłopców 2 toalety + 1 pisuar + 1 brodzik do prysznica + 3 umywalki; za salą gimnastyczną 1 toaleta + 1 umywalka; przy księgowości dla pracowników 1 toaleta + 1 umywalka + 1 brodzik, – wietrzenie pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci i wymiana wkładów foliowych, – wycieranie kurzy, zmywanie podłóg środkami odpowiednimi do danego rodzaju podłoża (podłogi drewniane, panelowe, płytki gresowe, wykładzina PCV), – mycie tablic zwykłych i suchościeralnych odpowiednimi środkami, – utrzymanie w czystości kącików socjalnych (zlewy, naczynia, czajniki, sprzęt AGD) w pokoju nauczycielskim, klasach i na zapleczach, w pomieszczeniach biurowych oraz w bibliotece. Po zakończeniu sprzątania zamknąć okna i drzwi, wyłączyć oświetlenie, zakręcić krany itp. 2. Zaopatrywanie szkoły w papier toaletowy, ręczniki papierowe ZZ, myjki do mycia naczyń, środki czystości tj. płyny do mycia naczyń, mydło w płynie do dozowników w pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach biurowych, do biblioteki i do wszystkich sanitariatów w ilościach zapewniających ciągłość korzystania. 3. Podlewanie kwiatów w klasach, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, na korytarzach dwa razy w tygodniu. 4. Sprzątanie cotygodniowe: – przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarno-higienicznych, ekologicznymi środkami; – do zwalczania bakterii oraz środkami do usuwania rdzy i kamienia; – doczyszczanie podłóg pokrytych wykładzinami PCV środkami do konserwacji powierzchni polimerowych, konserwacja płytek gresowych na korytarzach, mycie powierzchni szklanych, ławek, krzeseł i mebli w klasach i bibliotece, czyszczenie sprzętu RTV, komputerowego, kserokpiarek odpowiednimi środkami, we wszystkich pomieszczeniach, odkurzanie dywanów oraz mebli tapicerowanych w pomieszczeniach biurowych i pokoju nauczycielskim, usuwanie pajęczyn we wszystkich pomieszczeniach; – na salach gimnastycznych czyszczenie drabinek, kratek przy kaloryferach, odkurzanie sprzętu sportowego w siłowni, materacy, zmywanie parapetów; – mycie i czyszczenie lamperii i balustrad na klatce schodowej oraz grzejników we wszystkich pomieszczeniach szkoły, czyszczenie kratek wentylacyjnych, odkurzanie tablic ogłoszeniowych na korytarzach i w salach (w zależności od potrzeby, nie mniej jak jeden raz w miesiącu); – mycie okien na korytarzach (nie mniej jak jeden raz w miesiącu); – awaryjnie w razie potrzeby (np. egzamin maturalny, zebrania, konferencje, zawody sportowe, apele i imprezy szkolne) gruntowne sprzątanie wskazanych pomieszczeń (klasy lub sala gimnastyczna) przed i po imprezach; 5. Sprzątanie podczas wakacji letnich i ferii zimowych: – wszystkie prace ujęte w pkt. 2, 3, i 4, oraz ponadto: – dokładne czyszczenie mebli, gruntowne mycie wszystkich okien, żyrandoli i lamp korytarzowych, tablic do koszykówki na sali gimnastycznej; – pranie, prasowanie i zawieszanie firan, pranie dywanów oraz obić tapicerskich, pranie obrusów; – dokładne doczyszczanie i polerowanie podłóg w klasach, 3 salach gimnastycznych i balkonie, na korytarzach, w pomieszczeniach biurowych i szczególnie w szatni, doczyszczanie podłóg na korytarzach i dużej sali gimnastycznej profesjonalnymi maszynami mechanicznymi szorująco-czyszczącymi; – opróżnianie koszy na śmieci i wymiana wkładów foliowych; – odkurzanie książek w bibliotece szkolnej Mile widziana wizja lokalna budynku szkoły. W czasie ferii letnich i zimowych sprzątanie odbywać się będzie w godzinach pracy szkoły. W czasie przerw świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji letnich szkoła pracuje w dni robocze od godziny 7 .00 do 15.00. Gruntowne sprzątanie w okresie wakacyjnym powinno zakończyć się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. 6.Wyrzucanie śmieci z koszy do pojemników do tego przystosowanych. Kosze na śmieci na terenie szkoły muszą być wyposażone w foliowe worki jednorazowe. Kosze na śmieci muszą być myte w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 7. Dyżur dzienny pełni 1 osoba od godziny 8.00 do 14.00 , do utrzymywania czystości korytarzy i sanitariatów po przerwach, sali gimnastycznej oraz awaryjnie do usuwania zabrudzeń na mokro, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, a po południu 4 osoby od godz. 14.00. Wykonawca będzie stosować środki czystości posiadające Atest PZH, odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych pomieszczeń. Zamawiający zapewnia Wykonawcy tylko pomieszczenie na przechowywanie środków czystości i sprzętu. Zamawiający nie odpowiada za materiały i sprzęt Wykonawcy. Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ABC-SERVICE Sp. J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej, ul. Bolesławiecka 16, 53-614 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 278048,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 207230,40
Oferta z najniższą ceną: 207230,40 / Oferta z najwyższą ceną: 489249,72
Waluta: PLN.