Już trzeci raz uczniowie naszego liceum spotkali się w sali konferencyjnej biblioteki przy ul. Reja  ze studentami Uniwersytetu III Wieku, by wspólnie cieszyć się bogactwem „Pana Tadeusza”. Najpierw- w kwietniu- Wiktor Sobczak recytował fragment monologu Tadeusza rozstającego się z Telimeną. Kolejna odsłona projektu „Soplicowo” miała miejsce 9 maja , gdy przedstawiciele różnych pokoleń czytali fragmenty epopei. Naszą szkołę reprezentowali wówczas  miłośnicy poematu – uczniowie klas IId i Ic: Wiktoria Michalik, Alicja Witek, Mateusz Chmura, Jakub Nowicki, Maciej Łacny i Wiktor Sobczak. Uczniowie zachwycili publiczność niezwykłą umiejętnością wydobycia brzmieniowej urody epopei, muzyki zapisanej w wersach oraz dźwięków litewskiej przyrody utrwalonych na kartach poematu.

Dziś  odbył się quiz wiedzy o „Panu Tadeuszu”, skoncentrowany na bohaterach, historii i  wydarzeniach opisanych w dziele. Ideą zabawy było nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale także integracja międzypokoleniowa, bo w skład każdej drużyny weszli  słuchacze Uniwersytetu III Wieku, uczniowie I Liceum, uczniowie Gimnazjum nr1 i Szkoły  Podstawowej nr7.  Zadania oceniane przez jury – panią Barbarę Słomkę i panią Jadwigę Swobodę ( emerytowaną polonistkę  I Liceum) wymagały szybkiego kojarzenia faktów, rozległej wiedzy historycznej i bardzo uważnej lektury utworu Mickiewicza. Przygotowani przez panią Małgorzatę Dąbrówkę uczniowie klasy IId : Julia Bernacka, Natalia Błaszczyk, Małgorzata Dyzio i Mateusz Chmura  wykazali się świetną znajomością poematu Mickiewicza oraz epoki, w której epos powstał , a także umiejętnością  współpracy i  budowania pozytywnych relacji .

Uniwersytet III Wieku, zapraszając I Liceum do udziału w projekcie  „  „Pan Tadeusz” – polska księga narodowa w 185 rocznicę I wydania” , pokazał, że  literatura jest wartością łączącą pokolenia.