I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy to najstarsze liceum w mieście. Kultywuje wspaniałe tradycje, ale też podąża za potrzebami uczniów, wdraża system projektów, wykorzystuje nowe technologie. Jest przestrzenią do rozmaitej aktywności: intelektualnej, artystycznej, sportowej. Stawia na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność. Edukacja w szkole odbywa się zgodnie z indywidualnymi planami uczniów, ale zadania programowe realizowane są też poza budynkiem szkoły: na wyższych uczelniach, w placówkach kultury, sportu, nauki. Liceum współpracuje z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu, Uniwersytetem SWPS. Każda klasa objęta jest patronatem określonego wydziału. 

Mamy świadomość, że każdy jest inny, ma inne cele i potrzeby, dlatego też z pełnym zaangażowaniem i troską o dobro ucznia, podchodzimy do przygotowania oferty edukacyjnej na każdy kolejny rok. Wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń, by lepiej trafiać w potrzeby młodzieży.  Nasze liceum posiada doskonałą bazę dydaktyczną i duże doświadczenie w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, dlatego wzorem lat ubiegłych proponujemy klasę politechniczną z rozszerzoną matematyką, fizyką, językiem angielskim/informatyką oraz klasę medyczną z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką. Pasjonatom języka oraz nauk społecznych proponujemy klasę prawno- humanistyczną z rozszerzoną nauką historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Jako jedyna szkoła w powiecie  w ramach oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 proponujemy klasę menadżersko – językową realizująca na poziomie rozszerzonym geografię, matematykę i język angielski. Klasa zostanie objęta patronatem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Szkoła potrafi zajmować się uczniami o różnego rodzaju specjalnych potrzebach, jak rozmaite zdolności, nietypowe zainteresowania, ale też niepełnosprawność czy choroba. Udziela odpowiedniej do zdiagnozowanych potrzeb pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dba o to, aby wszyscy uczniowie odkrywali swoje talenty i pasje. Do cyklicznych działań, które mobilizują większość społeczności uczniowskiej, a którymi możemy się pochwalić, należą m.in. Urodziny Julka, Dzień Języków Obcych, Jarmark Staropolski, Festiwal Talentów, Festiwal Nauki, Dzień Przedsiębiorczości, Szlachetna Paczka czy różnego rodzaju debaty i panele dyskusyjne organizowane we współpracy z instytucjami i organizacjami aktywnymi w środowisku lokalnym.

Warto podkreślić, że I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy to szkoła z szerokim gronem wybitnych absolwentów, odgrywających dużą rolę w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym naszego regionu.  Szkoła w roku szkolnym 2019/2020 posiada 15 oddziałów, w których uczy się 465 uczniów. Uczniowie osiągają wyniki maturalne powyżej średniej powiatu, województwa i kraju. W latach 2019 oraz 2020 Liceum uzyskało Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw. Najbardziej zdolni uczniowie realizują indywidualne programy nauki a laureaci i finaliści różnych konkursów i zawodów otrzymują stypendia dla uczniów zdolnych: Prezesa Rady Ministrów i Starosty Oleśnickiego. Liceum dysponuje nowoczesnymi pracowniami: komputerową, fizyczną, biologiczną, chemiczną, geograficzną oraz matematyczną.

Wszyscy wiemy, że dużo bardziej niż nowoczesnych programów nauczania i różnego rodzaju magicznych narzędzi młodzi ludzie potrzebują mądrych i autentycznych dorosłych, słuchających i słyszących, wspierających i inspirujących, dlatego cała kadra pedagogiczna  planuje i wykonuje swoją pracę w sposób podążający za potrzebami, możliwościami, ciekawością i predyspozycjami uczniów. W Liceum prowadzone są różnego rodzaju działania diagnostyczne pomagające planować i organizować pracę poszczególnych uczniów oraz konfigurować ich grupy i różnicować cele pracy z uwzględnieniem potrzeb.

Fundamentem dobrej szkoły są ludzie, człowiek nie może być zastąpiony przez sprawną maszynę czy program, dlatego naszym zamiarem jest rozwijać nie tylko kompetencje, które są egzaminowane, ale też pracować nad umiejętnościami społecznymi i emocjonalnymi młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w roku szkolnym 2020/2021.