Od 7 listopada do 12 grudnia 2017 r. w naszym Liceum były prowadzone zajęcia projektowe w klasie Ia o profilu matematyczno-fizycznym  Lekcje ekonomii dla młodzieży. Cykl sześciu spotkań edukacyjnych przygotowała i przeprowadziła Pani Anna Malek, absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Nadmieniamy z dumą: absolwentka I LO w Oleśnicy. Projekt poszerzał realizację podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości o treści dotyczące zagadnień: pojęcie ekonomii, bankowość, oszczędzanie, kreacja pieniądza, inflacja i nauka o pieniądzu. Wysoki poziom merytoryczny lekcji oraz innowacyjne propozycje warsztatowe w połączeniu z doskonałą komunikacją pani Anny Malek z młodzieżą sprawiły, że skomplikowane zagadnienia ekonomiczne stały się dla uczniów niezwykle ciekawe a wiedza o nich praktyczna do wykorzystywania w życiu. W perspektywie zaplanowane są kolejne wykłady i warsztaty wiedzy ekonomicznej we współpracy  z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Z ramienia szkoły projekt koordynowała p. Bożena Dziedzic.