Rekrutacja 2018/2019 

Jesteśmy szkołą  z wieloletnią tradycją. Szkołą, której doświadczenie przekłada się na edukacyjny – potwierdzony osiągnięciami uczniów – sukces. Wreszcie szkołą, która wyczulona jest na „ducha czasu”, chce i lubi się zmieniać, by sprostać wyzwaniom współczesności , by skutecznie uczyć i mądrze wychowywać. Mamy też świadomość, że ILO to miejsce szczególne, niezwykłe, ważne dla wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta i regionu. Wielu z nich tu się wykształciło, tu uczyły się ich dzieci, tu chodzą do szkoły ich wnuki.  Praktycznym potwierdzeniem, że I LO to już  „marka” o najwyższym znaku jakości, jest wzrastające z roku na rok zainteresowanie nauką w liceum, mimo wysokich wymagań, jakim muszą sprostać  najpierw gimnazjaliści, a potem jego uczniowie.Traktujemy to zaufanie, jak zobowiązanie, jak swoisty dług, który staramy się spłacać, nieustannie poszerzając ofertę zajęć, umożliwiających wielokierunkowy rozwój  naszym uczniom, w  konsekwencji – studia na wymarzonym kierunku uczelni wyższej.Dzięki takiej strategii z powodzeniem konkurujemy z wrocławskimi szkołami średnimi. Tak też podchodzimy – z pełnym zaangażowaniem i troską o dobro ucznia, do przygotowania oferty edukacyjnej na każdy kolejny rok. Wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń, by lepiej trafiać w potrzeby młodzieży. Zatem w roku szkolnym 2018/2019 w ofercie pojawią się pewne nowości.

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom gimnazjalistów zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych, postanowiliśmy otworzyć 2 klasy politechniczne. Nasze liceum posiada doskonałą bazę dydaktyczną i duże doświadczenie w nauczaniu tych przedmiotów. W obrębie profilu nauka – oprócz matematyki i fizyki realizowanej na poziomie rozszerzonym, będzie obejmowała  podstawy programowania, analizy matematycznej, język angielski techniczny, zajęcia z robotyki czy projektowania w systemie Auto CAD.  Szkoła stale współpracuje z Politechniką Wrocławską, dzięki czemu uczniowie wybierający ten profil, będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników  wyższej uczelni. Pozwoli im to na lepsze przygotowanie się do matury oraz da przedsmak tego, co czeka ich w przyszłości. Nauka w klasie politechnicznej umożliwia również wybór trzeciego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym, a będzie to informatyka, język angielski lub geografia. Dzięki temu uczeń będzie mógł dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania bądź też dostosuje wybór do kierunku konkretnych studiów. Taka konstrukcja profilu poszerza możliwość studiowania na różnych kierunkach uczelni technicznych.

Kolejna klasa będzie o profilu medycznym. To typ klasy już sprawdzony, cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem i umożliwia kształcenie w zakresie nauk przyrodniczo- matematycznych. Konstrukcja profilu jest pomyślana tak, aby umożliwiać  absolwentom – poza studiami na uczelniach medycznych i przyrodniczych, także podjęcie studiów politechnicznych. Dlatego trzecim – obok biologii i chemii – przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym jest matematyka. Skuteczne i ciekawe nauczanie umożliwia systemowa współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, zajęcia mają charakter laboratoryjny i warsztatowy, odbywają w małych grupach i prowadzone są przez pracowników Wydziałów Chemii, Biologii, Biotechnologii.  Dodatkowym „wzmocnieniem” profilu będą zajęcia z fizyki medycznej.

Ostatnia klasa, jaką zamierzamy otworzyć  roku szkolnym 2018/2019,  będzie miała profil prawno – językowy. Adresowana jest ona przede wszystkim do pasjonatów języka  oraz nauk społecznych. Nauka w tej klasie poza przedmiotami typowo humanistycznymi, jak historia i wos,  i językami obcymi została wzbogacona o kurs podstaw wiedzy o państwie i prawie oraz Unii Europejskiej. W ramach   zajęć  zaplanowane są warsztaty prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych. Jako jedyna szkoła jesteśmy objęci patronatem Wyższej Szkoły Filologicznej, dzięki czemu uczniowie klasy prawno-językowej będą uczestniczyć w laboratoriach językowych prowadzonych przez pracowników wyższej uczelni. Zajęcia umożliwią  doskonalenie pod okiem specjalistów kompetencji w zakresie  posługiwania się językiem obcym.

Należy dodać, że nauczanie przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych odbywa się w oparciu o bardzo dobrą bazę dydaktyczną, tworzą ją nowe i nowoczesne pracownie- pracownia chemiczna, pracownia biologiczna i doskonale wyposażona pracownia komputerowa. W szkole działa szybki Internet światłowodowy. Oferta szkoły nie sprowadza się jednak tylko do samego nauczania w zakresie ujętym przez wymienione  profile. Opierając swoją strategię na maksymie: ” Wykształcenie, podobnie do ubrania, winno być starannie dopasowane do osoby”, rozumiemy, że oznacza ono  nie tylko zdobywaniekonkretnej wiedzy podczas nauki przedmiotów, ale także rozwój talentów artystycznych, szczególnych zainteresowań, to także wszelka aktywność służąca ludziom, wolontariat. Dlatego w naszej szkole każdy uczeń może angażować się w rozmaite przedsięwzięcia artystyczne czy społeczne, kształtujące unikalny rodzaj kultury „lokalnej”, kultury naszej szkoły. Niezliczone świadectwa tej aktywności można znaleźć na stronie internetowej liceum – i doprawdy nie ma dziedziny, w której uczniowie nie mogliby się wykazać, znajdując wsparcie i pomoc nauczycieli.

Do cyklicznych działań, które mobilizują większość społeczności uczniowskiej, a którymi możemy się pochwalić, należą m.in. Urodziny Julka, Dzień Języków Obcych, Jarmark Staropolski, Festiwal Talentów i Nauki, Dzień Przedsiębiorczości czy Szlachetna Paczka .Sumując , nie mamy ambicji „produkować” geniuszy, naszym zamiarem jest kształtować pracowitych,kompetentnych, pożytecznych dla innych, empatycznych ludzi.