Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania Nagrody Słowaka 2019 Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce,  sporcie, szeroko rozumianych dziedzinach artystycznych lub/i na polu działalności samorządowej lub w woluntariacie.