REKRUTACJA 2019 / 2020

13 marca 2019

Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły!

Jesteś uczniem VIII klasy? Kliknij tutaj!

                Oferta edukacyjna dla uczniów klasy VIII

 Jesteś uczniem III klasy gimnazjum? Kliknij tutaj!

                   Oferta edukacyjna dla uczniów III klasy gimnazjum

Strona do logowania  – https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

Od 13 maja do 25 czerwca trzeba założyć konto, wydrukować podanie i złożyć w sekretariacie, z dwoma zdjęciami i stosownymi oświadczeniami.

 Co proponujemy?

 4 klasy o zróżnicowanych profilach: politechniczną, medyczną, prawno-językową, psychologiczno – społeczną. Każda klasa ma swojego partnera naukowego, programy autorskie bądź innowacje pedagogiczne oraz zajęcia dodatkowe.

Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w bardzo dobrym przygotowaniu do matury! W sesji majowej zdawalność wyniosła  96,3 %, po sesji poprawkowej 98,5 %. 24 uczniów zdało maturę z jednego przedmiotu na poziomie 100 % !! 

Kim jesteśmy?

Zespołem profesjonalistów z olbrzymim doświadczeniem, który od lat realizuje indywidualne programy nauki dla uczniów zdolnych.

Czym się wyróżniamy?

Otrzymaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły 2019 w Rankingu Liceów Perspektyw.  

Posiadamy Dyplom Skutecznej Szkoły za zajęcie 2. miejsca w województwie dolnośląskim w rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Realnie i bardzo aktywnie współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi: Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem SWPS, Wyższą Szkołą Pedagogiczną we Wrocławiu, a nasi uczniowie co roku z sukcesami biorą udział w konkursach i olimpiadach.

Dołącz do nas! 

Przepisy prawne:

    1. Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego

 

  1. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie