Drodzy Kandydaci!

W okresie od 31 lipca do 04 sierpnia (do godz. 15:00)  musicie dostarczyć do szkoły ,,pierwszego wyboru” zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Na podstawie zaświadczenia szkoła ponadpodstawowa wprowadzi do systemu dane i zaakceptuje Wasze osiągnięcia.

Jeżeli w wymaganym terminie nie dostarczycie zaświadczenia, wówczas szkoła nie zaakceptuje Waszych wyników i NIE BĘDZIECIE MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁU W PRZYDZIALE DO SZKOŁY, wówczas wybieracie szkołę z listy wolnych miejsc.

Pamiętajcie – zaświadczenie musicie złożyć do 04 sierpnia do godz. 15:00 w szkole ,,pierwszego wyboru”!

Punkt rekrutacyjny w I LO jest czynny od 31 lipca do 04 sierpnia w godz. 8:00- 15:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydat będzie  mógł skorzystać z pomocy pracowników szkoły  Dyżur w punkcie pełnią dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz przyszli wychowawcy klas pierwszych. 

Czekamy na Was !

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy, obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

Z kandydatem do szkoły mogą wejść jedynie rodzice/ prawni opiekunowie.

Kandydaci/ rodzice/ prawni opiekunowie w szkole korzystają z osłony na nos i usta. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły, w tym przed budynkiem, należy zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel/fax: (71) 314-32-80

e-mail: lo1@olesnica.pl