REKRUTACJA WAŻNE TERMINY

11 sierpnia 2020

Drodzy Kandydaci!

12 sierpnia 2020 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

W terminie od 13 sierpnia 2020 r.  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00  kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany, poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu).

Kandydat nie musi  potwierdzać woli nauki, jeżeli we wcześniejszych etapach rekrutacji złożył oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

Dokumenty należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym.

Punkt rekrutacyjny w I LO jest czynny od 12 sierpnia  do 18 sierpnia w godz. 8:00- 15:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydat będzie  mógł skorzystać z pomocy pracowników szkoły  Dyżur w punkcie pełnią dyrektor i wicedyrektor szkoły.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy, obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

Z kandydatem do szkoły mogą wejść jedynie rodzice/ prawni opiekunowie.

Kandydaci/ rodzice/ prawni opiekunowie w szkole korzystają z osłony na nos i usta. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły, w tym przed budynkiem, należy zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel/fax: (71) 314-32-80

e-mail: lo1@olesnica.pl