Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  odbędzie się 1 września 2020 r. w sali gimnastycznej, według następującego harmonogramu:

Klasy I – godz. 9.00

Klasy II (po SP) – godz. 10.30

Klasy II (po Gim) – godz. 11.30

Klasy III – godz. 12.30

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego  odbędzie się  w reżimie sanitarnym. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta,  dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę gimnastyczną oraz zachowanie dystansu społecznego. Klasy spotykają się z wychowawcą przed wejściem do szkoły od strony boiska.

Po apelu wraz z wychowawcą  uczniowie udadzą się do wyznaczonych sal w celu zapoznania się z Procedurą organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego

Prosimy wszystkich uczniów o przyniesienie przyborów do pisania.

Po apelu uczniowie klas pierwszych napiszą test startu z języków obcych.