2 września  odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Oprócz społeczności szkolnej – dyrekcji, nauczycieli , uczniów ILO i ich rodziców , w wydarzeniu tym wzięli udział  najważniejsi przedstawiciele władz powiatu oraz wyjątkowi goście, wśród nich Pan Sławomir Piechota, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej . Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć poległych i pomordowanych  w  czasie II wojny światowej.

            Momentem szczególnie ważnym i poruszającym było wręczenie statuetki Słowaka w kategorii :”Przyjaciel szkoły”. Przypominamy, że jest to nagroda honorowa – będąca wyrazem wdzięczności społeczności  szkolnej, przyznawana nie uczniom liceum, lecz osobom dorosłym, które bezinteresownie, z oddaniem, działają na rzecz naszej szkoły. W tym roku statuetka została przyznana Panu Sławomirowi Piechocie. Pan Poseł z zaangażowaniem wspierał uczniów ILO, których celem było uzyskanie mandatu posła na XXV sejm Dzieci i Młodzieży. Działania te zakończyły się spektakularnym sukcesem, aż 10 uczniów naszej szkoły – co jest wynikiem niespotykanym w skali kraju, uzyskało mandat Młodego Posła. Dzięki  osobistemu zaangażowaniu Pana Posła uczniowie liceum mogli uczestniczyć w wizycie studyjnej w Sejmie RP, poznawać w praktyce realia pracy tej najważniejszej instytucji państwowej, w sposób ciekawy kształcić się w zakresie edukacji prawnej i europejskiej.
Pan Poseł, dziękując za nagrodę, podczas swojego krótkiego wystąpienia dał również nam wszystkim krótką lekcję na temat postawy obywatelskiej. W prostych i poruszających słowach, odwołując się do własnych doświadczeń,  mówił o „wykluczeniu”, wynikającym nie tylko z niepełnosprawności. O tym, że nie „bariery architektoniczne” – choć trzeba je „znosić”, lecz te w ludzkich umysłach są najtrudniejsze do przezwyciężenia. Windy, podjazdy czy inne udogodnienia- choć bardzo ważne,  nie zastąpią życzliwego , rozumiejącego, otwartego na problemy innych, gotowego do pomocy człowieka. Takich właśnie ludzi zobaczył w młodzieży Słowaka, z którą przyszło mu współpracować. Jest takie powiedzenie:  ” Dobrych przyjaciół trudno znaleźć, a jeszcze trudniej zapomnieć.” Mamy to szczęście jako społeczność szkolna, że udało nam się znaleźć takiego przyjaciela w osobie Pana Sławomira Piechoty, a jego mądre słowa, bezinteresowne działania na rzecz uczniów i szkoły nie pozwolą o nim zapomnieć.

                Podczas uroczystości padła też  ważna deklaracja z ust Starosty Oleśnickiego Pana Jana Dżugaja dotycząca budowy w naszej szkole windy, dzięki której stanie się ona bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Byłby to kolejny już krok – a także ukoronowanie starań dyrekcji ILO,  w kierunku znoszenia „architektonicznych ograniczeń”. Dzięki tej inwestycji, która – mamy nadzieję stanie się faktem, nasza szkoła – mimo swej historycznej architektury stanie się naprawdę nowoczesna –  stworzy możliwość rozwoju wszystkim uczniom, bez wyjątku.

            Początek roku szkolnego stał się też okazją do uhonorowania uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, działaniach artystycznych. Pani Dyrektor Marzena Helińska, Starosta Oleśnicki Jan Dżugaj , Członek Zarządu Powiatu Oleśnickiego Jarosław Polański  wręczyli przyznane uczniom stypendia. Ich ilość jest naprawdę imponująca! Stypendystom gratulujemy! Tak trzymać!

Wykaz nagrodzonych:

Stypendium Prezesa rady Ministrów:
Anna Mazur

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce:

Damian Szuster

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce :

Aleksandra Lorek

Kornel Jarosz

Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej:

Dominik  Batog

Radosław Jaszczyszak

Stypendium sportowe:

Wiktor Adamczyk

Maciej Danik

Patrycja Foluszczyk

Jan Gorzelak

Julia Janik

Michał Maszkiewski

Mikołaj Oganiaczyk

Maciej Olszak

Michał Pytel

Maja Rosińska

Laura Świerczyńska

Igor Wieczorek

Norbert Gajek

Wiktoria Hartlińska

Katarzyna Kaczorowska

Aleksandra Machelak

Bogumiła Marczewska

Jakub Nowicki

Jakub Omiecina

Paulina Partyka

Wiktoria Pierzga

Weronika Pitra

Dawid Sendek

Galeria zdjęć