Uczniowie z naszej szkoły coraz częściej i coraz chętniej uczestniczą w życiu społecznym naszego powiatu, województwa i kraju. Chętnie zajmują się aktywizacją młodzieży oraz działaniami na rzecz naszego regionu. Są członkami różnego rodzaju organizacji i instytucji, gdzie odnoszą sukcesy godnie reprezentując nasze Liceum.

Sprawną działalność na terenie szkoły prowadzi Samorząd Uczniowski, który w tym roku skupia się na spajaniu społeczności szkolnej oraz wprowadzaniu nowych, własnych pomysłów. W tym roku w skład Samorządu wchodzą: Maria Jaworska (przewodnicząca), Miłosz Żurawski (wiceprzewodniczący) i Adrianna Szwabińska (sekretarz). W tegorocznym planie działania przedstawicieli szkoły jest organizacja dni tematycznych, szerzenie wiedzy o ekologii oraz dbanie o bieżące sprawy uczniów. W przeciągu trzech miesięcy udało się wprowadzić szczęśliwy numerek, przeprowadzić pierwszy dzień tematyczny oraz zaprojektować wzór szkolnej bluzy.

Oprócz pracy na szczeblu szkolnym nasi uczniowie są przedstawicielami głosu uczniów ILO w Młodzieżowej Radzie Miasta Oleśnicy. W skład reprezentacji wchodzą uczniowie klasy IIC – Wiktoria Mróz, Maja Reda i Maciej Łacny. Radni z pozostałych szkół w przeprowadzonych wyborach wybrali Maję i Maćka do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej i przewodniczącego. W tym roku szkolnym chcą oni jeszcze bardziej podkreślić rolę młodych w Oleśnicy, dlatego zapraszają do udziału w posiedzeniach komisji młodych aktywistów m.in. z naszego Liceum. W ramach działań MRM powołała komisje: ds. ekologii, ds. wolontariatu, ds. współpracy i dyplomacji, ds. kultury, rozrywki i sportu, ds. promocji, w których młodzież z powiatu oleśnickiego będzie dyskutowała, dzieliła się pomysłami i działała ucząc się przy tym samorządności.

Na tym nie kończy się samorządowa praca uczniów naszej szkoły. Uczennice Maja Reda (IIC) i Kamila Lewandowska (IG) zostały wybrane na przedstawicielki naszego powiatu w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie będą uczestniczyć w pracach powołanych komisji, np. komisji ds. współpracy zagranicznej lub komisji ds. walki ze zmianami klimatycznymi. Będą one również reprezentować Sejmik podczas wyjazdów, kongresów, szkoleń i spotkań dyplomatycznych.

Zarówno w ubiegłym jak i w tym roku szkolnym uczniowie naszego Liceum reprezentują nas na kongresach, forach i konferencjach poruszających problemy młodych ludzi w społeczeństwie oraz wymyślają coraz to nowe idee dotyczące rozwoju naszego państwa. W sierpniu mieli okazję brać udział w Dolnośląskim Okrągłym Stole Edukacyjnym, podczas obrad, którego dyskutowali na tematy związane z edukacją. W październiku uczniowie z klasy IIC wzięli udział w organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Forum „Młodzież dla Rozwoju”. Już 23 listopada nasze uczennice, Maja Reda i Maria Jaworska, wezmą udział w Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polski, gdzie godnie będą reprezentować I Liceum. Mamy nadzieję, że przed uczniami będzie jeszcze wiele okazji do działań społecznych oraz szerzenia samorządności osób młodych.

Maria Jaworska