Sejm Młodzieży

5 kwietnia 2013

W tym roku przypada już XIX edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) pod hasłem „Lokalnego ekorozwoju”. Nie trzeba przekonywać, że dbanie o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas, ponieważ każdy z nas jest jego częścią. Ekorozwój zaś to rozwój, który nie zagraża środowisku naturalnemu: dba o lasy, wodę, powietrze, ziemię, przez co również dba o ludzi, którzy żyją w tym środowisku naturalnym. Ideą tegorocznej edycji SDiM jest zachęcenie młodych ludzi do przeprowadzenia debat, które zaangażują różnych przedstawicieli i przedstawicielki społeczności lokalnej.

Co roku uczniowie z całej Polski ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ubiegają się o uzyskanie mandatu Młodego Posła do SDiM . Jest to doskonała forma aktywizacji młodzieży i droga do podejmowania różnego typu inicjatyw. W tym roku szkolnym zaproponowano uczniom, by pod hasłem „Lokalnego ekorozwoju” zorganizowali debatę na wybrany temat spośród czterech obszarów:
1. Jak było do tej pory? – ocena działań
2. Transport – jak się poruszasz?
3. Przestrzeń wokół nas.
4. Zakupy.
Więcej o tym na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/zadanie-rekrutacyjne.
Z naszej szkoły zgłosiły się trzy dwuosobowe zespoły uczniów. Każdy z nich podjął się zorganizowania debaty o różnej tematyce:
1. Maksymilian Siwecki i Magdalena Barcz- „Zakupy”,
2. Małgorzata Perczak i Kamila Kosior- „Transport- jak się poruszasz?”,
3. Stanisław Partyka i Wojciech Harbacewicz – „Jak było do tej pory?- ocena działań”.
W dniu 4 kwietnia odbyła się pierwsza debata, przygotowana przez M. Siweckiego i M. Barcz. Celem spotkania było pobudzenie świadomości uczniów oraz zainspirowanie ich do zdrowego odżywiania. Efektem zaś końcowym będzie wprowadzenie zdrowych produktów żywieniowych do naszego sklepiku szkolnego. Pierwsze kroki w tym zakresie już zostały podjęte. W debacie uczestniczyli przedstawiciele powiatowych i miejskich władz lokalnych, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, lokalni przedsiębiorcy oraz uczniowie, dla których nowy asortyment zostanie wprowadzony do sprzedaży na terenie szkoły.
W ramach cyklu debat proekologicznych, 5 kwietnia odbyły się dwa kolejne spotkania. Pierwsze przygotowane przez M. Perczak i K. Kościor na temat transportu, drugie przez S. Partykę oraz W. Harbacewicza, będące oceną dotychczasowych działań proekologicznych na naszym obszarze oraz punktem wyjścia do podjęcia kolejnych inicjatyw. Debata o transporcie pokazała możliwości przemieszczania się, z jakich korzystają lub mogą korzystać uczniowie, zwłaszcza ci, którzy do szkoły dojeżdżają. Celem było pokazanie, jak można przy tym zastosować rozwiązania proekologiczne i zachęcić do takich postaw.
Należy podkreślić, że z terenu Oleśnicy I Liceum Ogólnokształcące jako jedyne przystąpiło do rekrutacji, której efektem, na co mamy nadzieję, będzie uzyskanie mandatu Młodego Posła. Jest to już tradycja naszej szkoły, ponieważ niemal od początku pojawienia się Sejmu Dzieci i Młodzieży, nasi uczniowie te mandaty uzyskują. Dzięki temu poznają specyfikę funkcjonowania władzy ustawodawczej w Polsce, zdobywają nowe doświadczenia i godnie reprezentują swoją szkołę, jak i miasto w najwyższych strukturach władzy państwowej. Całość przedsięwzięcia koordynowała dr Anetta Grzesik- Robak.