W dniu 12 października 2011 r. w murach naszego Liceum gościł p. prof. dr hab. Marek Nowicki, kierownik Zakładu Spektroskopii Elektronowej, Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytetu Wrocławskiego (http://www.zse.ifd.uni.wroc.pl/).
Wykład profesora Marka Nowickiego dotyczył problematyki współczesnej mikroskopii. W prezentacji „Skaningowa mikroskopia tunelowa” przedstawił budowę, zasadę działania oraz możliwości eksperymentalne skaningowego mikroskopu tunelowego. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób można odwzorować powierzchnię ciał stałych z rozdzielczością atomową oraz jak można układać atomy w dowolne wzory na powierzchni. Wykład, który został zorganizowany w ramach projektu „Fizyka jest ciekawa”, cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział między innymi uczestnicy projektu – uczniowie klas drugich i trzecich.

Z początkiem roku szkolnego wznowiło swoją działalność koło naukowe z fizyki i astronomii. Uczestnicy koła w dniu 4 października wzięli udział w wykładzie na Wydziale Fizyki i Astronomii, Uniwersytetu Wrocławskiego „Rewolucja kwantowa”.

We wrześniu tego roku został przeprowadzony w naszym Liceum, dla uczestników projektu, etap szkolny II Konkursu z Fizyki. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy IIIa, IIIb i IIId.
Zwycięzcy konkursu:

1. Nowak Dawid kl. IIId
2. Kurczak Sebastian kl. IIId
3. Cieśliński Jacek kl. IIId
4. Gawlik Michał kl. IIIa
5. Rządkowski Maciej kl. IIIa

W dniu 12 października 2011 r. zwycięzcy etapu szkolnego wzięli udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Dnia 3 listopada 2011r. planowany jest kolejny wyjazd na wykład. Tym razem uczestnicy koła naukowego wyjadą do Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

Do końca roku 2011 otrzymamy bezpłatnie w ramach projektu pięć nowych zestawów SOND-a III i IV (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka) w dwóch częściach, stanowiące integralną część ze sprzętem komputerowym otrzymanym wcześniej (pięć notebooków z systemem operacyjnym Windows 7 i drukarka), które są już wykorzystywane na lekcjach fizyki i kole naukowym z fizyki. Dotychczas otrzymaliśmy pięć zestawów SOND-a I i II w dwóch częściach – Elektryczność i Magnetyzm.

Wszystkie wykłady stacjonarne czy wyjazdowe z fizyki i astronomii prowadzone przez pracowników naukowych oraz korzystanie z zestawów SOND-a wzbudzają wśród uczestników projektu „Fizyka jest ciekawa” ogromne zainteresowanie.

Opiekunami projektu „Fizyka jest ciekawa” są nauczyciele fizyki i astronomii z naszej szkoły p. mgr Jadwiga Parka i p. mgr Jacek Kuśmierek.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.edusonda.pl , zakładka Fizyka jest ciekawa.