Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 kandydat do Liceum powinien zarejestrować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl gdzie otrzyma login i hasło, a po zalogowaniu elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i złożyć go tylko w szkole pierwszego wyboru – numer 1 na podaniu.

Uprzejmie prosimy o wpisanie do systemu elektronicznej rekrutacji ocen końcowych oraz z dodatkowych osiągnieć, które zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.  

Wniosek można wysłać elektronicznie podpisany przez rodziców profilem zaufanym lub wydrukować go i po podpisaniu przez rodziców przynieść do szkoły pierwszego wyboru.
W terminie od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15: 00 wniosek należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

W związku z sytuacją epidemiczną, kierując się troską o bezpieczeństwo uczniów klas ósmych, zachęcamy do składania wniosków o przyjęcie do I LO wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

W terminie 26-30 czerwca 2020 r. w godz. 9: 00 – 14: 30 w holu budynku I Liceum zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny, w którym kandydat będzie mógł złożyć wniosek i świadectwo. Dodatkowo dyżur w punkcie będą pełnili przyszli wychowawcy klas pierwszych, pedagog szkolny oraz dyrektor.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydat będą mógł skorzystać z pomocy pracowników szkoły, którzy również na miejscu zweryfikują poprawność wypełnionych dokumentów.

W pozostałych terminach wniosek o przyjęcie do szkoły oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej będzie można złożyć w sekretariacie Liceum od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy, obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

Z kandydatem do szkoły mogą wejść jedynie rodzice/ prawni opiekunowie.

Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Jeżeli w domu kandydata/ rodziców/ prawnych opiekunów przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno takiemu kandydatowi/rodzicom/prawnym opiekunom przebywać na terenie Liceum.

Kandydaci/ rodzice/ prawni opiekunowie w szkole korzystają z osłony na usta. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły, w tym przed budynkiem, należy zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel/fax: (71) 314-32-80

e-mail: lo1@olesnica.pl