Spotkania z rodzicami

16 września 2013

Dnia 19.09.2013 r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.
O godz. 17.00 odbędą się spotkania rodziców uczniów kl. I, II, III z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Wykaz  sal na spotkanie z wychowawcami
w dniu 19.09.2013r.
Klasa sala Wychowawca
Ia  matem-fiz-chem 101 p.Karina Przybyła
Ib  biol- chem-ang 12 p.Katarzyna Niesobska
Ic pol- his-biol 201 p.Małgorzata Dąbrówka
Id  wos-geogr-ang 107 p.Dariusz Kozłowski
IIa  matem-fiz-inf 203 p.Anetta Adamczuk
IIb  biol- chem-łac 106 p.Urszula Rafalska
IIc pol- his-wos 204 p.Tomasz Lorek
IId  matem-geogr-ang 208 p.Bartosz Czarkowski
IIIa matem-fiz-ang 102 p.Katarzyna Wyżyn
IIIb  biol- chem-łac 16 p. Bożena Dziedzic
IIIc pol-his-wos 209 p. Ewa Lubońska
IIId  matem-geogr 205 p. Jacek Kuśmierek
IIIe biol-chem-łac 103 p. Izabela Przyłęcka
Zebranie Rady Rodziców 15 godz.17.30