W ramach projektu kształcącego postawy obywatelskie, uczniowie klas Id, IIe, IIIe w dniu 13 lutego spotkali się w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej przy ulicy Reja w Oleśnicy  z posłem Platformy Obywatelskiej, panem Sławomirem Piechotą.  Na co dzień Poseł pracuje w Komisji ds. Petycji w Sejmie RP (liczy ona 15 posłów), rozpatrując wpływające do Sejmu petycje od obywateli. Przybliżył on mechanizm funkcjonowania tego rozwiązania wskazując, że każdy z nas może skorzystać z tej formy aktywności, chcąc zwrócić uwagę na jakiś problem społeczny, dotykający zarówno jednostkę, jaki i  grupę osób. Przekonywał, że warto z mechanizmu składania petycji korzystać, ponieważ jest to skuteczny instrument stymulujący zmiany w obszarze prawa. Pan Piechota zaprezentował liczne przykłady efektywności tego rozwiązania.  Konkluzją spotkania był przekaz, że jeśli są jakieś ograniczenia, to tylko w naszych głowach i mentalności. On sam jest przykładem człowieka, któremu niepełnosprawność nie przeszkodziła w realizowaniu swoich ambicji osobistych, zawodowych oraz pasji, którymi są podróże. Spotkanie było niezwykle merytoryczne, budujące i inspirujące! Przygotowała i koordynowała je dr Anetta Grzesik- Robak.