W obecnym roku szkolnym Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z instytucjami partnerskimi (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce) ogłosiły konkurs pt. „Moja szkoła w Unii Europejskiej- edycja Powrót do szkoły”. Został on podzielony na dwa etapy- wojewódzki i ogólnopolski. Do udziału w konkursie zgłosiły się uczennice z klasy III d: Anita Słupianek, Aleksandra Polak i Aleksandra Żelichowska pod opieką nauczyciela WOS, dr Anetty Grzesik- Robak. W ramach pierwszego, wojewódzkiego etapu, przygotowały film dotyczący wolontariatu pod tytułem: „Wolontariat dla tych, którzy pomagają, czy dla tych, którym pomagamy?”. Film okazał się sukcesem. Jego autorki otrzymały pierwszą nagrodę w województwie dolnośląskim. Tym samym przeszły do etapu ogólnopolskiego. Druga część konkursu poległa na zorganizowaniu wizyty posła Parlamentu Europejskiego.
W dniu 30 stycznia 2012 r. gościliśmy w naszym liceum panią europoseł -Lidię Geringer de Oedenberg. Spotkanie przygotowały i prowadziły uczennice biorące udział w konkursie. W rozmowie z p. Geringer poruszone zostały bieżące i ważne kwestie wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej. Dotyczyły one możliwości edukacyjnych polskiej młodzieży w UE, budzącej wiele emocji sprawy ACTA, perspektyw rozwoju UE i realizacji koncepcji Europy różnych prędkości, oceny polskiej prezydencji w Radzie UE, jak też obecnej sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. P. Geringer przybliżyła uczestnikom spotkania (uczniowie klasy IId, IIIc, IIId) wiele interesujących szczegółów, wynikających z pełnienia funkcji europosła, jak też przedstawiła swój punkt widzenia na poruszane tematy. Bez wątpienia wizytę p. Geringer można ocenić jako istotną lekcję w ramach tzw. edukacji obywatelskiej i europejskiej.