Co to jest zdrowie? Czym są nowotwory?  Jakie są najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce? Ile osób rocznie umiera w Polsce na nowotwory złośliwe? Co to jest wirus HPV? Jakie czynniki warunkują wystąpienie zakażenia wirusem HPV? Jaki jest związek pomiędzy HPV a występowaniem nowotworów głowy i szyi?

Odpowiedzi na powyższe pytania można było uzyskać podczas spotkania, które odbyło się 27 listopada 2018 r. w naszej szkole. Osobą prowadzącą wykład była Pani Joanna Łoźnicka – edukator Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Wydarzenie było w szczególności dedykowane uczniom klas medycznych. . Wykład dotyczył promocji zdrowia, profilaktyki nowotworowej, epidemiologii nowotworów w Polsce oraz Programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego.  

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie:

https://www.dco.com.pl/projekt_ngisz/

Wydarzenie zostało zorganizowane przez p. Katarzynę Wyżyn we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy.