Dnia 9 stycznia 2018 roku w naszej szkole uczniowie klas pierwszych wzięli udział w prelekcji na temat wpływu substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Spotkanie przeprowadziła Pani Karolina Walczak z Komedy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Celem spotkania było dostarczenie uczestnikom zajęć podstawowych informacji na temat „dopalaczy” oraz zagrożeń wynikających z ich używania. Spotkanie stanowiło także okazję do uzyskania odpowiedzi na pytania uczniów dotyczące odpowiedzialności za własne działania w kontekście przepisów kodeksu karnego. Koordynatorem spotkania była Katarzyna Wyżyn.