Spotkanie

12 czerwca 2012

W dniu 11 czerwca 2012 roku odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim oraz Prezesem Terenowego Koła Związku Sybiraków w Oleśnicy – p. Tadeuszem Mireckim. W trakcie spotkania wręczono nagrody książkowe laureatom II edycji konkursu pt. „Moi przodkowie na Kresach”. Nagrody otrzymali uczniowie: z klasy III A Kacper Mirecki, z klasy II E Marta Piwowarska , z klasy I C Anita Fedyniuk oraz Jakub Przysiężny. Bohaterem jednej z prac był zaproszony gość p. Tadeusz Mirecki.

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z losem Polaków żyjących na Kresach Wschodnich w okresie II wojny światowej. Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski, który od wielu lat zajmuje się tym tematem, wręczył uczniom nagrody książkowe. Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany poglądów dotyczących zarówno kwestii historycznych, jak i bieżących. Ideą konkursu było zachęcanie uczniów do poznawania losów swoich przodków, a tym samym historii Polaków pochodzących z Kresów Wschodnich, którzy w wyniku tragicznych wydarzeń II wojny światowej stali się mieszkańcami naszego dolnośląskiego regionu. Organizatorką spotkania była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w I LO – dr Anetta Grzesik – Robak.