Jest nam niezmiernie miło poinformować, że „Jedynka” po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych liceów w Polsce. Zajęliśmy 412 miejsce wśród 2085 liceów biorących udział w klasyfikacji, zajmując jednocześnie 32 miejsce w województwie dolnośląskim. Sukces cieszy tym bardziej, że w stosunku do roku ubiegłego udało nam się zanotować awans w Rankingu. „Srebrna Tarcza” to podsumowanie całorocznej pracy kadry pedagogicznej oraz wybitnych uczniów przy wsparciu rodziców i lokalnych władz samorządowych, dbających o dobre warunki pracy w szkole.

Kryteria brane pod uwagę przez Kapitułę podczas tworzenia Rankingu to wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wszyscy uczniowie klas trzecich I LO przystąpili do egzaminu maturalnego, uzyskując zdawalność na poziomie 98,7%. 27 uczniów zdało maturę z jednego przedmiotu na poziomie 100%.  Na tak ogromny sukces złożyły się bardzo wysokie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:

Przedmiot I LO Województwo
Język polski 60,6% 51,8%
Matematyka 71% 56,3%
Język angielski 84,6% 73,9%
Język niemiecki 88,8% 56,7%

 A także z przedmiotów dodatkowych, np.:

Przedmiot I LO Województwo
Język polski 79,5% 58,3%
Matematyka 40,8% 36,9%
Język angielski 62,5% 56,4%
Język niemiecki 74,7% 49,4%
Fizyka 51,7% 36,9%
Geografia 53,6% 26,4%
Wiedza o społeczeństwie 43,2% 25%

Dzięki tym wynikom nasi absolwenci bez problemu kontynuują naukę na wybranych kierunkach uczelni wyższych, co jest potwierdzeniem skuteczności działań naszej szkoły.

Nie byłoby „Srebrnej Tarczy” gdyby nie Damian Szuster, który w 2019 r. uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej. Warto wspomnieć, że w tym roku również uczeń bierze udział w Olimpiadzie, przygotowując się do niej pod czujnym okiem p. Izabeli Przyłęckiej. Kciuki trzymamy również za Aleksandrę Gulbierz z kl. IF, Julię Kowalczyk z kl. IG i Janka Czopa z kl. IIIA. Janek zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Historycznej. 11 stycznia cała trójka weźmie udział w eliminacjach do etapu centralnego Olimpiady Historycznej. Opiekunami uczniów są p. dyr. Marzena Helińska i p. Krzysztof Szymański.

Jak czytamy na stronie organizatorów „Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce […] Pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów […] Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu. Ranking […] stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców, młodzieży i nauczycieli polskich szkół”. W I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy staramy się stworzyć uczniom takie warunki, aby osiągali oni jak najlepsze wyniki w nauce i przygotowujemy ich do funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczymy przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych wpajając system wartości etycznych i moralnych. Staramy się do każdego ucznia podchodzić indywidualnie, szanując się wzajemnie i wspierając. Kształtując nowe umiejętności uczniów, kładziemy duży nacisk na rozwijanie samodzielności i kreatywność. Cieszymy się, że nasze działania przyniosły tak wspaniały rezultat jakim jest „Srebrna Tarcza” w Rankingu Perspektyw 2020.

Wyniki