Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z trwającym strajkiem przedstawiamy nasze stanowisko. Zaniepokojeni  chaosem w oświacie: sytuacją ucznia w polskiej szkole, przeprowadzaną a nieprzygotowaną reformą, brakiem realnego wpływu środowisk nauczycielskich na funkcjonowanie szkoły, upadającym prestiżem zawodu nauczyciela, podjęliśmy trudną dla nas decyzję solidarnego przystąpienia do ogólnokrajowego protestu. Rozumiemy, że zaistniała sytuacja jest niełatwa dla wszystkich stron sporu, ale  powoduje nami troska o dobro ucznia. Postrzegamy bowiem jego sytuację szerzej. Dla nas uczeń to partner, a nie element systemu. Walczymy o takie rozwiązania i zmiany, które zapewnią stabilizację i bezpieczeństwo uczniom oraz godne warunki pracy i szacunek  nauczycielom. Pusta szkoła to dramat dla nauczyciela, który kocha swoją pracę. Mamy jednak nadzieję, że ten nienormalny obecny stan zakończy się kompromisem mediujących stron.

Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za dotychczasowe wyrazy solidarności i prosimy o dalsze wsparcie. Wierzymy, że Państwa poparcie przyspieszy zakończenie sporu.

Nauczyciele:

I Liceum Ogólnokształcącego  w Oleśnicy

II Liceum Ogólnokształcącego  w Oleśnicy

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica

Szkoły Podstawowej w Dobroszycach

Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu

Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej

Szkoły Podstawowej w Smolnej

Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Szkoły Podstawowej we Wszechświętem

Szkoły Podstawowej w Zbytowej

Przedszkola nr 1 w Oleśnicy

Przedszkola nr 3 w Oleśnicy

Przedszkola nr 4 w Oleśnicy

Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

Przedszkola Gminnego w Dobroszycach

Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy