Ocenianie:

 

Wymagania na poszczególne oceny z języków obcych

 Konkursy przedmiotowe: