Stypendia i zasiłki szkolne

7 września 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że w Dziale Świadczeń Społecznych przy ulicy Kilińskiego 2, w pokoju numer 4 w godzinach od 8:00 do 16:00, można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla
uczniów zamieszkałych w Oleśnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (tel. 71/757 09 34).Wnioski będzie można również pobierać bezpośrednio ze strony internetowej:
http://www.mopsolesnica.gov.pl

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentem składa się w dniach
od 1 września do 15 września 2017 r. – w Dziale Świadczeń Społecznych w Oleśnicy, przy ul. Kilińskiego 2 ( w pokoju nr. 4)