10.12.2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w roku szkolnym 2017/2018 nagrody wręczał p. Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty. Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Lorek uczennica klasy IIIC, która zdobyła to wyróżnienie po raz drugi.  Ola w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała imponującą średnią ocen 5,67.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nagroda przyznawana uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole, lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wynika, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Otrzymanie takiego wyróżnienia nie jest więc zadaniem łatwym. Gratulujemy Oli sukcesu!!!