Sukces historyków z I LO

10 kwietnia 2018

20 marca 2018 r. w Powiatowym  Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,  odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych  „100 –  lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – I wojna światowa – kształtowanie się granic Polski po 1918 r.” . Wśród 5 startujących ekip szkolnych (I LO Oleśnica, ZSP Bierutów, LO w Sycowie, ZSP Oleśnica, ZSP Syców) najlepsi okazali się uczniowie naszego Liceum. Drużyna w składzie: Jan Czop, Damian Szuster i Arkadiusz Zasadazajęła I miejsce.  Wszyscy  uczniowie  są  z klasy I a.

 Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie Józefa  Piłsudskiego i podnoszenie wiedzy historycznej. Konkurs składał się z trzech  rund :
 Runda I:Kalendarium I wojny światowej.
 Runda II: Praca z mapą(Ukształtowanie granic Polski po I wojnie światowej
Runda III: Praca z tekstem źródłowym(np. analiza postanowień traktatu wersalskiego), źródłem ikonograficznym. Opiekunem uczniów był p. Krzysztof Szymański.

Gratulujemy.