W dniach 11-12 października 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS zorganizowało międzynarodową konferencję pt. 99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy.

Było to wydarzenie ogromne i my mieliśmy w nim swój udział. Nasze Liceum zostało wyróżnione zaproszeniem do pomocy w organizacji tego przedsięwzięcia. Kilkunastu uczniów z klas prawno-językowych pełniło rolę wolontariuszy obsługujących konferencję. Wśród uczestników konferencji byli goście i prelegenci zagraniczni, cenieni polscy i brytyjscy eksperci z nurtu sprawiedliwości naprawczej. Niezwykle ważna była więc dobra znajomość języka angielskiego. Uczniowie klas prawno-językowych zdali ten egzamin  śpiewająco.

Licealiści (być może przyszli studenci Wydziału Prawa i Administracji) mieli doskonałą okazję poznać przestrzeń akademicką oraz zasady organizacji tak dużego wydarzenia. Co więcej, mieli niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w wykładach o tematyce prawnej prowadzonych również  w języku angielskim przez znakomitości takie jak choćby Gerry McNally (President of Confederation of European Probation, Ireland), prof.Keith Davies (Kingston and St. George’s University of London, UK), prof. Mario i Judith  Paparozzi (North Carolina University in Pambroke, USA), dr Ian Marder (Maynooth University , Ireland.

Opiekunami uczniów były panie :

Katarzyna Śliwińska

Anetta Grzesik-Robak

Alicja Grabczyńska

Galeria