22 listopada 2018 r. przedstawiciele klas pierwszych naszego Liceum wzięli udział w  XXXIV Ogólnopolskim Forum Młodych, które odbyło się we Wrocławiu w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Z kilkuset młodymi spotkali się m.in. Anna Golędzinowska i ks. Marek Dziewiecki. Wykładom, prelekcjom, warsztatom i rozmowom przyświecało hasło „#Kierunek_Wolność”.

Sesję wykładową zainaugurował ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a pierwszy wykład pt. „Między psychoterapią a spowiedzią – terapia czy konfesjonał?” wygłosił Łukasz Dracz – koordynator Podyplomowych Studiów Psychoterapii na PWT. Pan Łukasz podkreślał, że istotą psychoterapii jest wyzwolenie człowieka z mechanizmów obronnych. W psychoterapii czasami trzeba wsparcia farmakologicznego, aby psychoterapia mogła iść do przodu. Wtedy kierownictwo duchowe jest istotne. Po tym etapie już nie ma leczenia tylko jest rozwój osobisty. W spowiedzi dochodzi do spotkania z Bogiem, który jest miłością. Dochodzi do żywego dialogu z Bogiem. To co leczy to jest prawda, podkreśla wielu psychoterapeutów nawet nie związanych z chrześcijaństwem, a także nazwanie faktów, bez oceniania oraz akceptacja – żeby człowiek nie musiał się bronić, ale bardziej się otwierał i poznawał siebie.

Fałszywe mity na temat wolności były wiodącym tematem drugiego wykładu ks. Marka Dziewieckiego. Pierwszy z nich, zdaniem duchownego, dotyczy mylenia wolności politycznej, obywatelskiej z wolnością osobistą. – Wielu młodych ludzi mówi: „Ja jestem człowiekiem wolnym, bo żyję w wolnym kraju”. To niebezpieczna pułapka. W demokratycznych krajach żyją miliony ludzi zniewolonych np. narkotykami, hazardem, alkoholem, grami komputerowymi, seksem, chorymi relacjami, emocjami itd. Można mieszkać więc w zupełnie wolnym kraju i po prostu być niewolnikiem – wyjaśniał ks. Dziewiecki.

Opiekunem uczniów był ks. Sebastian Kruk, nauczyciel religii w I Liceum Ogólnokształcącym.

Galeria