Uczniowie klasy Id w dniach 16-20 marca 2018r.  uczestniczyli  w  warsztatach językowych  EuroWeek- Szkoła Liderów w Polanicy Zdrój.  EuroWeek- Szkoła Liderów jest projektem edukacyjnym, pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.  Poprzez liczne zajęcia prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń szkoleniowcy Fundacji Euroweek docierają do najzdolniejszej młodzieży i rozwijają najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.

Galeria zdjęć

Uczniowie klasy I d mieli niepowtarzalną okazję pracować  z wolontariuszami z całego świata, w tym z Kolumbii, Kenii, Armenii, Łotwy, Nepalu i wielu innych.   Wspaniała zabawa połączona z praktyczną nauką języka angielskiego, debaty , dyskusje, drama, scenki teatralne , a przede wszystkim żywy kontakt z językiem sprawiły, że  warsztaty te z pewnością zaprocentują w przyszłości  nie tylko dzięki nabytym w ich trakcie umiejętnościom językowym, ale też   dzięki rozwijaniu zdolności interpersonalnych  i kulturowych .

Opiekunami w czasie warsztatów byli: p.Krzysztof Szmalec  oraz   p.Katarzyna Śliwińska.