5 lutego miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Młodzież i jej opinia na temat oferty kulturalnej dla młodzieży w Oleśnicy”, który został zorganizowany przez Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy. Reprezentantkami naszej szkoły były Maria Jaworska, przewodnicząca SU oraz Kamila Lewandowska, która jest radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Paneliści mieli szansę wyrazić swoją opinię na tematy związane z naszym miastem oraz regionem. Zaproponowali także nowe pomysły na rozwój Oleśnicy, których oczekują młodzi ludzie. Podczas panelu głos mogła zabrać również publiczność, uczniowie oleśnickich szkół, m.in. klasa 1H z naszego Liceum. Serdecznie gratulujemy Młodzieżowej Radzie Miasta Oleśnicy organizacji takiego wydarzenia oraz dziękujemy młodym radnym oraz opiekunowi MRM Oleśnicy – pani Beacie Rubaszewskiej za możliwość wzięcia udziału w panelu! 

Maria Jaworska, kl IIC